NPRO: Allokering til primærinnsidere i tilbudet om tilbakekjøp av egne aksjer

Det vises til børsmelding fra Norwegian Property ASA ("Selskapet") 4. juni 2019 om endelig resultat etter allokering i tilbudet om tilbakekjøp av aksjer ("Tilbudet").

Følgende primærinnsidere eller tilknyttede parter har solgt aksjer i Tilbudet:

Carucel Holding AS ("Carucel"), et selskap kontrollert av Carl Erik Krefting som er styremedlem i Selskapet, har solgt 781 958 aksjer i Tilbudet til kurs på NOK 11,75 per aksje. Etter transaksjonen eier Carucel 44 884 aksjer og innehar gjennom finansielle instrumenter rettigheter knyttet til ytterligere 3 500 000 aksjer.

For more information, please contact:
Haavard Rønning, CFO Tel.: +47 400 20 019.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §§ 5-12 og 4-2.

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner