NPRO:INVITASJON TIL PRESENTASJON AV RESULTATENE FOR TREDJE KVARTAL 2016

Norwegian Property ASA (OSE: NPRO, NPRO.OL) offentliggjør resultatene for tredje kvartal 2016 fredag 21. oktober. I den forbindelse ønsker vi investorer, analytikere og media velkommen til en presentasjon av resultatene. Presentasjonen holdes ved Svein Hov Skjelle (CEO).

Dato: Fredag 21. oktober 2016
Tidspunkt: kl. 08:30
Sted: Hotel Continental, Stortingsgt. 24-26, Oslo

Presentasjonen overføres også live via webcast. Webcasten kan følges fra:

http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=40090904

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 33 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner