NPRO: Norwegian Property ASA - Vurderer utstedelse av senior sikret grønn NOK obligasjon

Report this content

Norwegian Property ASA har mandatert SEB til å arrangere en investorpresentasjon av selskapet og det grønne rammeverket den 4. mai 2021. Avhengig av markedsforholdene vil utstedelsen av et grønt senior sikret obligasjonslån med løpetid på 5 til 7 år kunne følge.

SEB har vært rådgiver for etableringen av det grønne rammeverket.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Haavard Rønning, CFO, Mobil +47 400 20 019.

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert eiendomsselskap med næringseiendommer lokalisert hovedsakelig i Oslo-området. Porteføljen kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner