NPRO:REFINANSIERING AV BANKLÅN I NORDEA OG SEB

Norwegian Property ASA har akseptert tilbud om refinansiering av eksisterende bankgjeld i Nordea og SEB. Tilbudet omfatter et Term Loan på mnok 700 med løpetid ut mars 2019. Det nye låneforfallet sammenfaller med mottak av oppgjør for tidligere annonsert salg av Hovfaret 11 og Nedre Skøyen vei. I tillegg omfatter tilbudet en kredittramme, som ved etablering utgjør mnok 400, og har løpetid til september 2020. Sammen med obligasjonslån på mnok 1 400 utstedt denne uken har dermed Norwegian Property sikret refinansiering og forlengelse av tidligere fasilitet i Nordea og SEB til betydelig bedre vilkår.

På proforma basis reduseres gjennomsnittlig rentekostnad fra 3,76% til 3,64% per 30.09.2017 som følge av redusert rentemargin. Proforma gjennomsnittlig løpetid på gjelden øker fra 2,8 år til 3,6 år på samme tidspunkt. Selskapet har etter refinansieringen ingen flere låneforfall i 2018.

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 32 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,0 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner