NPRO UTSTEDER OBLIGASJONSLÅN

Norwegian Property ASA har utstedt totalt NOK 1 335 millioner i form av et nytt sikret obligasjonslån med 4 års løpetid i det norske obligasjonsmarkedet.

Lånet løper med en rente på 3 måneders NIBOR + 1,50% p.a. Lånet er sikret med pant i eiendommen Verkstedhallene på Aker Brygge innenfor 65 prosent belåningsgrad.

Innbetalingsdato for obligasjonslånet planlegges til 5. juli 2016. Lånet skal benyttes til refinansiering av eksisterende lånefasilitet og generelle selskapsformål.

De nye lånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.

I forbindelse med utstedelse av det nye lånet er det også inngått avtale om tilbakekjøp av NOK 388 millioner i obligasjonslånet NPRO 01. Lånet har sikkerhet i eiendommen Drammensveien 134/Verkstedveien 3. Tilbakekjøpet er forberedelse på gjennomføring av det tidligere annonserte salget av disse eiendommene til Entra Eiendom AS. Det etableres en kortsiktig trekkramme for tilbakekjøpet, som innfris ved gjennomføring av salget til Entra Eiendom AS.

Danske Bank og DNB Markets har tilrettelagt obligasjonslånet.

For ytterligere informasjon kontakt:

Norwegian Property ASA, administrerende direktør Svein Hov Skjelle, mobil 930 55 566

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 37 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 16,4 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner