NY LEIEAVTALE FOR FORUSBEEN 35 I STAVANGER

Report this content

Norwegian Property er i ferd med å inngå leieavtale med et datterselskap av Base Property om utleie av eiendommen Forusbeen 35 i Stavanger. Eiendommen leies ut «as is», og i første omgang vil leieavtalen vare ett år med opsjon på forlengelse. Det planlegges at eiendommen kan tas i bruk i løpet av november i år. Base Property har inngått drifts- og leieavtale med UDI Regionkontor Vest om midlertidig akuttinnkvartering for asylsøkere.

Forusbeen har stått ledig siden tidligere leietaker Telenor flyttet ut av eiendommen tidligere i år. Bygget ble oppført i 1986 og 1990, og omfatter totalt ca 21 400 kvadratmeter kontor, innendørs parkering og servicearealer.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Tore Heldrup Rasmussen, Norwegian Property, kommersiell direktør, tel. +47 907 74 777

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 38 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 16 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner