Ny stor leieavtale i Stranden 1, Aker Brygge

Norwegian Property har inngått avtale om utleie av 11 170 kvadratmeter i Stranden 1 på Aker Brygge. Avtalen løper over 10 år og forventet innflytting er første kvartal 2015 når rehabiliteringen av eiendommen er ferdigstilt. Leienivået er markedsmessig og reflekterer områdets attraktivitet og standarden på kontorarealene etter en omfattende rehabilitering.

Leietakeren er en av de ledende virksomhetene innenfor sin bransje og leverer tjenester til et bredt spekter av kunder. Leietaker ønsker ikke at navnet offentliggjøres.

Eiendommen Stranden 1 (tidligere Terminalbygget) ble opprinnelig bygget i 1986. Norwegian Property gjennomfører nå en fullstendig rehabilitering av eiendommen. Bygget vil etter ombyggingen fremstå med moderne funksjonalitet, arealeffektivitet og fremtidsrettede miljøløsninger. Samlet areal i eiendommen utgjør omkring 24 000 kvadratmeter. Med den nye kontrakten er det inngått leiekontrakter for omkring 75 prosent av byggets areal. De største leietakerne utenom den nye leiekontrakten, er DNO, Kistefos og Druen. De gjenstående arealene i bygget er primært knyttet til handelsarealer og mindre kontorarealer, hovedsaklig i 6. etasje.

"Vi har store ambisjoner for revitalisering og fremtidig utvikling av Aker Brygge. Aker Brygge har en av Oslos beste beliggenheter, med kort vei til offentlig kommunikasjon og god parkeringsdekning. Samtidig er Aker Brygge et av Oslos mest vitale byområder, med en unik kombinasjon av kontorer, forretninger, serveringssteder og boliger.

Vi er svært fornøyd med inngåelsen av den nye leiekontrakten. Vi har nå i stor grad fylt opp Stranden 1, omkring ett og et halvt år før ferdigstillelse. Også for de andre prosjektene på Aker Brygge signeres løpende nye leieforhold som reflekterer området og byggenes attraktivitet." sier administrerende direktør Olav Line.
 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Olav Line, administrerende direktør tel. +47 48 25 41 49
Aili Klami, direktør marked og utleie, tel. +47 95 26 45 55

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 42 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,5 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner