PLIKTIG TILBUD FRA GEVERAN TRADING CO LTD

Styret i Norwegian Property ASA viser til separat melding fra Geveran Trading Co Ltd (Geveran) om at Geveran fremmer et pliktig tilbud på samtlige utestående aksjer i Norwegian Property ASA til pris kr. 10,80 per aksje. Tilbudsperioden løper fra 22. september 2016 til 20. oktober 2016 kl. 16:30.

I tråd med verdipapirhandellovens krav vil styret avgi en uttalelse til aksjonærene om tilbudet fra Geveran. Uttalelsen søkes offentliggjort så tidlig som mulig og senest innen en uke før utløpet av tilbudsperioden.

Styret vil for øvrig løpende vurdere situasjonen i tråd med gjeldende verdipapirregelverk, og selskapet vil informere markedet og selskapets aksjonærer når dette er påkrevet.

Norwegian Property ASA har engasjert Advokatfirmaet Thommessen AS som juridisk rådgiver og er prosess med å engasjere finansiell rådgiver.

Kontaktinformasjon:

Styreleder, Martin Mæland, tel: +47 907 91 079

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner