Presentasjon av resultater for 1. kvartal 2010

Norwegian Property ASA (OSE:NPRO, NPRO.OL) presenterer resultatene for 1. kvartal 2010 tirsdag 4. mai 2010 kl. 08:30.

 

Presentasjonen holdes ved Olav Line (CEO) og Svein Hov Skjelle (CFO).

 

Sted: Hotel Continental, Stortingsgt. 24-26, Oslo

Tid: 08:30.

 

Webcast:

Presentasjonen overføres live på

www.norwegianproperty.no og www.oslobors.no/webcast

 

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner