PRESENTASJON AV RESULTATER FOR 4. KVARTAL 2007

Norwegian Property ASA presenterer resultatene for 4. kvartal 2007
fredag 15. februar kl. 08:30.
 
Presentasjonen holdes ved CEO Petter Jansen og CFO Svein Hov Skjelle.
Sted: Felix Konferansesenter, "Norges Brannkasse", Bryggetorget 3, Oslo.
Tid: 08:30.
Frokost serveres fra 08:15.
 
Webcast
Presentasjonen overføres live på
 

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner