Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Med henvisning til melding om avholdt ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA 3. februar 2010; vennligst se vedlagt generalforsamlingsprotokoll.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker