Registrert kapitalforhøyelse i Norwegian Property ASA

Det vises til børsmelding av 11. mars 2010 vedrørende gjennomført rettet emisjon av 45 326 000 aksjer i Norwegian Property ASA. Kapitalforhøyelsen er i dag registrert i Foretaksregisteret. Ny aksjekapital er NOK 249 298 416, fordelt på 498 596 832 aksjer, hver med en pålydende verdi på NOK 0,50.

Det forventes at de nye aksjene vil bli utstedt i dag og notert på Oslo Børs under tickeren "NPRO". Som følge av dette forventes det at de nye aksjene vil kunne handles fra og med i dag.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Norwegian Property ASA

Svein Hov Skjelle
Finans- og investeringsdirektør
Tel: +47 930 555 66
E-post: svein.hov.skjelle@norwegianproperty.no

Elise Heidenreich-Andersen
Direktør for Investor Relations
Tel: +47 95 14 11 47
E-post: eha@npro.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner