SALG AV MARIDALSVEIEN 323, NYDALEN, OSLO

Norwegian Property ASA har inngått avtale om salg av Maridalsveien 323 i Nydalen i Oslo til selskap etablert av Ness, Risan & Partners. Brutto eiendomsverdi er avtalt til NOK 344,7 millioner. Transaksjonen gjennomføres i begynnelsen av september i form av salg av eiendomsselskap med markedsmessig justering for eierform. Avtalt verdi er i samsvar med verdsettelsen ved utgangen av andre kvartal 2014.

Maridalsveien 323 ligger øverst i Nydalen i Oslo. Kontorbygget har et brutto areal på 19 700 kvadratmeter, hvorav kontorarealer utgjør 11 600 kvadratmeter og det øvrige arealet utgjør lager og parkering. Bygget ble ferdigstilt i 2001. Eiendommen er fullt utleid og årlige leieinntekter ved utgangen av 2. kvartal 2014 var NOK 23,8 millioner.

Salget er i tråd med Norwegian Propertys strategi for aktiv forvaltning av porteføljen.

Akershus Eiendom har vært rådgiver for Norwegian Property i transaksjonen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter Verdipapirhandelloven §5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Line, Administrerende direktør Norwegian Property, telefon +47 482 54 149

Svein Hov Skjelle, Finans- og investeringsdirektør Norwegian Property, telefon +47 930 55 566

www.norwegianproperty.no (http://www.norwegianproperty.no/)

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 40 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,1 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner