STRATEGISK OPPDATERING

Arctic Securities og Union Corporate samt Advokatfirmaet Thommessen er engasjert av styret i Norwegian Property for å bistå i en mulig salgsprosess for enkelte av selskapets eiendommer, herunder også for å vurdere øvrige strategiske alternativer for selskapet.

Norwegian Propertys eiendommer på Aker Brygge har i løpet av de siste årene gjennomgått en betydelig oppgradering. Porteføljen av eiendommer på Aker Brygge utgjør etter oppgraderingen noen av de mest attraktive eiendommene i Oslos CBD (Central Business District) og vurderes som kjerneeiendommer for Norwegian Property fremover. Selskapets ambisjon over tid er å styrke posisjonen i dette segmentet.

Norwegian Property har mottatt indikative bud på konsernets øvrige eiendommer utenfor Aker Brygge. På bakgrunn av dette pågår det en prosess for å avklare om det er grunnlag for en transaksjon.

Vurderingene er forventet konkludert i løpet av første kvartal 2016 og styret vil da kommunisere utfallet via børsmelding.

Kontakt:

Styreleder, Henrik A. Christensen, tlf +47 909 67 683

E-mail:  henrik@rosom.no

Abonner