Strategisk oppdatering

Det vises til børsmelding 4. desember 2015 om strategisk oppdatering for Norwegian Property. Basert på prosesser og dialoger siden 4. desember 2015 har styret nå konkludert at det ikke er grunnlag for videre prosess knyttet til samlet salg av konsernets eiendommer utenfor Aker Brygge.

Kontakt:

Administrerende direktør, Svein Hov Skjelle, mobil 930 55 566

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 38 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 16 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner