Styret i Norwegian Property godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2009

Styret i Norwegian Property ASA har i dag godkjent konsernets og morselskapets årsregnskap samt styrets årsberetning for 2009. Det er ikke foretatt endringer i forhold til det foreløpige regnskapet for 2009 som ble offentliggjort den 23. februar 2010, sammen med kvartalsrapporten for fjerde kvartal 2009.

 

Styret vil foreslå for generalforsamlingen at det ikke utdeles utbytte for 2009.

 

Fullstendig årsrapport vil bli offentliggjort på selskapets nettsider www.norwegianproperty.no medio april 2010 i forbindelse med distribusjon av innkalling til ordinær generalforsamling, som avholdes 4. mai 2010.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

 

Elise Heidenreich-Andersen

Direktør for Investor Relations

Email: eha@npro.no

Tel: +47 95 14 11 47

 

Svein Hov Skjelle

CFO

Email: svein.hov.skjelle@norwegianproperty.no

Tel:  +47 93 05 56 66

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner