Svein Hov Skjelle ny administrerende direktør i Norwegian Property

Styret i Norwegian Property ASA har besluttet å ansette Svein Hov Skjelle (48) som ny administrerende direktør. Skjelle har vært konstituert i stillingen siden Olav Line sa opp sin stilling i juni for å tiltre stilling i et annet selskap.

Svein Hov Skjelle har lang fartstid i Norwegian Property ASA og kjenner både selskapet og bransjen godt. Vi er svært fornøyd med at Svein Hov Skjelle har takket ja til stillingen som administrerende direktør i Norwegian Property, sier styreleder Henrik A. Christensen.

Norwegian Property er et spennende selskap med svært mange attraktive eiendommer i porteføljen. Jeg gleder med til å videreføre den positive utviklingen for selskapet sammen med resten av organisasjonen, sier Svein Hov Skjelle

Svein Hov Skjelle har vært CFO i Norwegian Property i to perioden, sist siden januar 2010, da han tiltrådte etter en periode som CFO i Entra. Han har tidligere arbeidet i TeleComputing, Merkantildata og Veidekke. Skjelle er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og er i tillegg autorisert finansanalytiker fra Norges Handelshøyskole.

Kontakt:

Styreleder, Henrik A. Christensen, tlf +47 909 67 683

E-mail:  henrik@rosom.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 39 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 16,5 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner