UTSTEDELSE AV NYTT OBLIGASJONSLÅN

Norwegian Property ASA utsteder i dag et nytt sikret obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet.

Danske Bank og DNB Markets er engasjert som tilretteleggere for obligasjonslånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Svein Hov Skjelle, Administrerende direktør og Finans- og investeringsdirektør, telefon 930 55 566.

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 37 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 16,4 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner