UTTALELSE FRA STYRET I NORWEGIAN PROPERTY ASA VEDRØRENDE PLIKTIG TILBUD FRA GEVERAN TRADING CO LTD

Vedlagt følger styrets uttalelse i henhold til verdipapirhandelloven  § 6-16 basert på pliktig tilbud fra Geveran Trading Co Ltd.

Vedlagt følger også «fairness opinion» avgitt av Swedbank Corporate Finance datert 4. oktober 2016.

Kontaktinformasjon:

Styreleder, Martin Mæland, tel: +47 907 91 079

Kontakter

  • Norwegian Property ASA