UTTALELSE FRA STYRET I NORWEGIAN PROPERTY ASA VEDRØRENDE PLIKTIG TILBUD FRA GEVERAN TRADING CO LTD

Vedlagt følger styrets uttalelse i henhold til verdipapirhandelloven  § 6-16 basert på pliktig tilbud fra Geveran Trading Co Ltd.

Vedlagt følger også «fairness opinion» avgitt av Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) datert 7. januar 2015.

Kontaktinformasjon:

Styreleder Henrik Christensen, tel: 90 96 76 83

Kontakter

  • Norwegian Property ASA