VALGKOMITEENS INNSTILLING I FORBINDELSE MED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Vi viser til innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA, som avholdes fredag 10. oktober 2014 kl. 11.00 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo.

Vedlagt følger innstillingen fra selskapets valgkomite. Valgkomiteens innstilling er at den ekstraordinære generalforsamlingen velger følgende styre og valgkomite i Norwegian Property ASA:

Styre:

  • Henrik A. Christensen, styrets leder

  • Bjørn Henningsen, styremedlem

  • Nils K. Selte, styremedlem

  • Camilla Hagen Sørli, styremedlem

  • Cecilie Astrup Fredriksen, styremedlem

  • Varamedlem: Espen D. Westeren

Valgkomite:

  • Marianne E. Johnsen, leder

  • Jan Ole Stangeland, medlem

  • Espen D. Westeren, medlem

Innstillingen er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt finans- og investeringsdirektør
Svein Hov Skjelle, telefon: 930 55 566
Email: shs@npro.no

Svein Hov Skjelle
Finans- og investeringsdirektør
Telefon: 47 930 55 566
Email: shs@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 41 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,8 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no