Vurderer utstedelse av nytt obligasjonslån

Norwegian Property ASA vurderer å utstede et nytt obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet.  

Nordea Markets og SEB har blitt engasjert som tilretteleggere for obligasjonslånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:Svein Hov Skjelle, Finans- og Investeringsdirektør, telefon 930 55 566 

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 39 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,7 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner