Fiberkabel langs Bergensbanen

Bane Nor har tildelt Fibertech AS, et heleiet datterselskap av NRC Group ASA, en kontrakt for arbeidet med å legge nye fiberkabler langs jernbanestrekningen fra Hønefoss til Gol, og videre fra Gol til Finse. Kontrakten gir også Fibertech en opsjon på å gjøre installasjonsarbeidet av fiber fra Finse til Voss. Oppdraget har en verdi på 57 millioner kroner.

Oppdraget omfatter i hovedsak etablering av rør med fiberoptisk kabel i det eksisterende røranlegget. Bane Nor planlegger å utføre også andre arbeider på strekningen i samme periode, i tillegg til annet forberedende arbeid tilknyttet innføring av ERMTS for Bergensbanen. Alle installasjonsarbeider skal skje samtidig med normal trafikkavvikling på banen. 

-       Dette er et oppdrag vi kanskje er litt ekstra stolte av, ettersom det er med på å føre den norske jernbanen inn i fremtiden, sier konsernsjef i NRC Group Øivind Horpestad.

Nye kabler og fiber er en forutsetning for oppgradering til det nye signalsystemet ERTMS. En oppgradering som er et betydelig løft for det norske jernbanenettet, og som vil øke trafikksikkerheten betraktelig. Å bidra til at det skjer gjør hverdagen vår betydningsfull, sier en stolt konsernsjef.

-       Fibertech, som er det siste tilskudd til NRC Group, er spesialister på akkurat slike jobber. Uansett er det veldig stas å være med på Norges største digitaliseringsprosjekt noensinne, med legging av 5000km fibernett langs den norske skinnegangen, avslutter Horpestad.

Oppstart på kontrakten er mai i år med planlagt ferdigstillelse i løpet av høsten 2019.

Tildelingen er gjenstand for en 10-dagers klagefrist, og en endelig signering av kontrakten kan først skje etter utløpet av denne perioden.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med;

Konsernsjef NRC Group, Øivind Horpestad, telefon: +47 91 00 06 26.

Om NRC Group:

NRC Group er en ledende entreprenør innen baneinfrastruktur i Norge og Sverige. Selskapet er en totalleverandør av alle typer tjenester knyttet til banerelatert infrastruktur, herunder grunnarbeid, sporarbeid, sikkerhet, elektro, tele og signal. Selskapet jobber med jernbane, t-bane, trikkeanlegg og annen nærliggende infrastruktur. NRC Group har hatt en betydelig vekst siden oppstarten i 2011, og har en visjon om å bli Nordens ledende grunn- og baneentreprenør.

NRC Group ASA har hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo, i tillegg til ni regionskontorer i Norge og Sverige. Gruppen sysselsetter ca. 630 personer og hadde en samlet omsetning på 2,4 milliarder norske kroner i 2017. NRC Group er notert på Oslo Børs under tickerkode «NRC». Selskapet ledes av konsernsjef Øivind Horpestad.

www.nrcgroup.com

Abonner

Multimedia

Multimedia