Fortsatt høy aktivitet for NRC Group

Report this content

NRC Group leverer nok et godt kvartal med solid omsetning og resultatvekst. Selskapet kjøper opp miljø- og saneringsselskapet NSS Holding AS, og etablerer «miljø» som en egen fagdisiplin med tilhørende tilbud til markedet. 

NRC Group hadde inntekter på 827 millioner kroner i kvartalet, en økning på 42% sammenlignet med samme periode i fjor. Den organiske veksten var på hele 19% i kvartalet. EBITDA var 65 millioner kroner, sammenlignet med 43 millioner kroner i samme periode i 2017. Det tilsvarer en EBITDA-margin på 7,9%.

-       Det har vært et kvartal med høy aktivitet og den gode farten fra første kvartal er blitt videreført, forteller konsernsjef i NRC Group Øivind Horpestad.

Gruppen signerte nye kontrakter til en verdi av 568 millioner kroner, mens ordreboken ved utgangen av andre kvartal var 3,2 milliarder kroner. Det er en oppgang på 30% i forhold til samme tidspunkt i fjor. Omtrent 40% av ordreboken er ventet å bli utført i løpet av 2018. Anbudsaktiviteten har vært høy siden slutten av fjoråret, noe som reflekteres i ordreinngangen. Fokus på større entrepriser og flerfaglige prosjekter videreføres, noe som svarer godt til selskapets posisjonering over de siste årene. Det ventes fortsatt tildeling av flere større prosjekter i løpet av 2018, mens utførelsen av disse i hovedsak vil skje fra 2019 og fremover.

Miljø har vært en høy prioritet i NRC Group siden etableringen av selskapet. De siste par årene har det vært en økende vektlegging av bærekraft og miljø i lovverket og anbudsprosesser. Den 14. august kjøpte NRC Group det norske miljø- og saneringsselskapet NSS Holding AS (NSS), som eier Norsk Sanering AS og 70% av Miljøvakta AS. Kjøpet vil styrke gruppens kompetanse og tjenestetilbud innen miljø, sanering og gjenvinning.

-       Jeg er utrolig glad for at NSS nå blir en del av NRC Group. I NRC Group har vi alltid hatt høyt fokus på bærekraft og miljø i våre leveranser. Med NSS får vi enda flere høykompetente mennesker med på laget, som vil styrke oss betydelig innen områder som er en naturlig del av vårt virke, forteller Horpestad. 

-       At miljøet gjennom eksempelvis riktig sanering, gjenvinning og massehåndtering nå blir vektlagt av oppdragsgiverne, er et helt naturlig steg og noe vi bifaller, sier en entusiastisk konsernsjef.

NRC Group vil fortsette å utvikle miljøfaget innen entreprenørbransjen og etablerer gjennom oppkjøpet av NSS en egen fagdisiplin med tilhørende tilbud til markedet.

-       Det vi nå gjør er å sikre kompetanse, ekspertise og kapasitet til NRC Group som gjør oss enda sterkere og bedre innen miljø, hevder sjefen i NRC Group. 

-       Vi er sikre på at dette vil være med å utvikle NRC Group positivt i tiden som kommer. Samtidig har NRC Group ambisjoner om å utvide tilbudet innen fagfeltet miljø ytterligere og vil fortsette å konsolidere bransjen og utvikle organisasjonen for å møte den veksten vi ser kommer, konkluderer Øivind Horpestad i NRC Group.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med;
Konsernsjef NRC Group, Øivind Horpestad, telefon: +47 91000626
Finansdirektør NRC Group, Dag Fladby, telefon: +47 90891935.

Om NRC Group:

NRC Group er en ledende entreprenør innen infrastruktur i Norge og Sverige. Selskapet er en totalleverandør av alle typer tjenester knyttet til banerelatert infrastruktur, herunder grunnarbeid, sporarbeid, sikkerhet, elektro, tele og signal. Selskapet jobber med jernbane, t-bane, trikkeanlegg og annen nærliggende infrastruktur. NRC Group har hatt en betydelig vekst siden oppstarten i 2011, og har en visjon om å bli Nordens ledende entreprenør innen infrastruktur.

NRC Group ASA har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, i tillegg til ni regionskontorer i Norge og Sverige. Gruppen sysselsetter ca. 725 personer og hadde en samlet omsetning på 2,37 milliarder norske kroner i 2017. NRC Group er notert på Oslo Børs under tickerkode «NRC». Selskapet ledes av konsernsjef Øivind Horpestad.

www.nrcgroup.com

Abonner

Multimedia

Multimedia