HENNING OLSEN NY KONSERNSJEF I NRC GROUP ASA

Report this content

Konsernsjef Øivind Horpestad meddelte styret sommeren 2018 at han ønsket å tre tilbake som konsernsjef i NRC Group i løpet av 2019.

Styret har siden det arbeidet aktivt med å finne hans arvtaker.

Horpestad har gjennom de siste ni år vært sentral i etableringen og utviklingen av NRC Group, først som grunder og leder av Team Bane og som konsernsjef siden våren 2016. I løpet av de siste årene har konsernet etablert seg som Nordens ledende entreprenør innenfor jernbaneinfrastruktur. Dette har skjedd gjennom flere oppkjøp og fusjoner, og konsernet har nå en sterk plattform for videre vekst og utvikling. Horpestad har vært helt sentral i denne utviklingen. Styret takker Horpestad for den viktige rollen han har hatt i NRC Group.

Som ny konsernsjef har styret i styremøte den 19. mars tilsatt Henning Olsen.

Henning Olsen kommer fra stillingen som konserndirektør i AF Gruppen hvor han siden 2016 har hatt ansvar for virksomhetsområdet Bygg. Han har før dette vært leder av AF Eiendom, økonomidirektør i AF Bygg Oslo og konserncontroller. Før Olsen kom til AF Gruppen i 2010, har han jobbet i Statkraft og Boston Consulting Group. Han er utdannet siviløkonom på BI (2003).

Olsen har omfattende erfaring fra å lede prosjektorientert virksomhet. Dette inkluderer oppfølging og styring av prosjekter, strategi & forretningsutvikling, samt M&A. Styret mener Olsen har de faglige og personlige egenskaper som skal til for å lede og utvikle NRC Group videre, og er svært glad for at han i løpet av våren vil tiltre i sin nye rolle.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med;

Styreleder Helge Midttun, telefon: +47 91 33 57 90

Konsernsjef NRC Group, Øivind Horpestad, telefon: +47 91 00 06 26

Henning Olsen, telefon: +47 91 74 15 92

Om NRC Group:

NRC Group er Nordens største entreprenør innen banerelatert infrastruktur, med sterk tilstedeværelse i Norge, Sverige og Finland. Selskapet er en totalleverandør av banerelaterte tjenester, i tillegg til å levere tjenester til all transportrelatert infrastruktur som vei, havn, kai, broer og tunneler.

NRC Group har hatt en betydelig vekst siden oppstarten i 2011, og er i dag den ledende entreprenør innen baneinfrastruktur i Norden. NRC Group har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, i tillegg til regionskontorer i Norge, Sverige og Finland. Selskapet omsetter for rundt 6 milliarder og sysselsetter cirka 2 450 medarbeidere. NRC Group er notert på Oslo Børs under tickerkode «NRC» og ledes av konsernsjef Øivind Horpestad. 

www.nrcgroup.com

Abonner

Multimedia

Multimedia