NRC Group blir størst i Norden

Report this content

NRC Group kjøper 100% av finske VR Track og blir Nordens største entreprenør innen banerelatert infrastruktur.

Med oppkjøpet tar NRC Group en solid posisjon i det finske markedet og blir den klart ledende aktøren i det sterkt voksende infrastrukturmarkedet i Norden. NRC Group vil etter transaksjonen ha 2,450 ansatte i Norge, Sverige og Finland og en forventet årlig omsetning på over 6 milliarder kroner.

Oslo/Helsinki, 11. oktober 2018

VR Track er et datterselskap av det finske, statseide jernbanekonsernet VR Group. NRC Group er en ledende aktør i Norge og Sverige mens VR Track er en ledende baneentreprenør i Finland med en markedsandel på mer enn 50%. VR Track har i tillegg etablert seg som en betydelig aktør innen vedlikehold av jernbane i Sverige.

Det finske selskapet har også anerkjente spesialister innen prosjektering i datterselskapene VR Infrapro og VR Track Design i henholdsvis Sverige og Finland. Disse blir et viktig tilskudd for NRC Groups samlede tjenestetilbud og blir spesielt viktige i oppdrag der prosjektering utgjør en stor del av arbeidsomfanget.

– Dette er en milepæl i vår historie. Størrelse betyr mye i vår industri og vi ser at kontraktene blir stadig større og mer komplekse. Vi blir nå dobbelt så store, vi tar kraftig grep om det nordiske markedet og vi forbedrer vår konkurransekraft og legger grunnlaget for videre vekst, sier Øivind Horpestad, konsernsjef i NRC Group. Han vil fortsette i samme rolle etter oppkjøpet.

Vekstmarkeder

Banerelatert infrastruktur er avgjørende for at moderne samfunn kan utvikle seg og blomstre. Alle de nordiske landene investerer tungt i ny jernbane, t-bane og trikkeforbindelser for å bygge mer miljøvennlige og bærekraftige transportsystemer. Med et bredere tjenestespekter og muligheter for mer effektiv utnyttelse av ressurser, vil NRC Group nå være i en enda gunstigere posisjon for å utnytte disse mulighetene i markedet.

– De to selskapene utfyller hverandre med tanke på markedsposisjon, kapasitet og kompetanse. Vi kan tilby tjenester på tvers av hele verdikjeden, inkludert prosjektering, grunnarbeid, sporarbeider, sikkerhet, elektro, tele og signal, sier Horpestad. Vi viderefører og forsterker også vårt fokus på områder som bærekraft, samfunnsansvar og temaer relatert til virksomhetsstyring.

Kulturell og strategisk match

– Begge selskaper er tuftet på velkjente nordiske verdier, og vi tenker alltid bærekraft når vi løser våre prosjekter og samhandler med våre kunder, ansatte, investorer og andre interessenter, sier VR Groups administrerende direktør, Rolf Jansson.

Fra sine finske røtter har VR Track vokst til å bli en vellykket og effektiv tjenestetilbyder i de finske og svenske markedene.

– Tidlig i samtalene med NRC Group så vi at vi hadde en felles ambisjon om å bygge en sterk nordisk aktør. I tillegg til at vi deler grunnleggende felles verdier, har det i løpet av denne prosessen blitt stadig tydeligere at selskapene utfyller hverandre på kapasitet og kompetanse som gir betydelige muligheter, sier Jansson.

– Vi er derfor svært glade når vi i dag presenterer en samlet enhet som er meget godt rustet for å påta seg de oppgavene som markedet har behov for å løse. Vi har nå både den kapasiteten og kompetansen som skal til for å løse disse viktige og samfunnsnyttige oppgavene markedet står ovenfor, sier Jansson.

Blir store i Sverige

For NRC Group fortsetter veksteventyret som har tatt selskapet fra praktisk talt null i 2011 til en ledende posisjon i Norden.

Oppkjøpet av VR Track vil gi store synergier i Sverige hvor begge selskapene allerede er etablert, både gjennom bedre utnyttelse av maskinpark, tilgang på prosjekteringskompetanse og ved at selskapene samlet kan tilby betydelig mer kapasitet.

Også i Norge vil kjøpet av VR Track kunne gi betydelige vekstmuligheter. Stadig flere kontrakter omfatter prosjektering som en viktig og betydelig del av prosjektene. Med 300 ansatte innen prosjektering, har dermed VR Track unik kompetanse. Det vil åpne seg spennende nye muligheter for samarbeid på tvers av landegrensene. For ansatte i alle land kan det bety nye karrieremuligheter, og utnyttelsesgraden av tungt og spesialisert maskineri vil øke.

VR Tracks betydelige erfaring fra vedlikeholdsarbeid i Sverige og Finland vil gjøre NRC Group bedre rustet til å ta slike kontrakter også i Norge, når Bane NOR fra 2020 etter planene konkurranseutsetter vedlikeholdet av jernbanenettet.

Mer informasjon

For mer informasjon om transaksjonen, vennligst se børsmeldingen som er tilgjengelig på Oslo Børs.

Følg live stream fra pressekonferansen kl. 10.00 i Helsinki, Finland, i linken under.

https://vr-yhtyma.videosync.fi/2018-10-11-lehdistotilaisuus

Mer informasjon om NRC Group og VR Track er tilgjengelig på selskapenes hjemmesider www.nrcgroup.com og www.vrtrack.fi/en/

For spørsmål fra media, vennligst kontakt

For henvendelser til konsernsjef Øivind Horpestad i NRC Group, vennligst kontakt Nina Kristin Amdahl på +47 924 55 288.

Abonner

Multimedia

Multimedia