NRC Group bygger Museumsutstikkeren i forlengelse av Munchmuseets kaianlegg

NRC Group er tildelt en entreprisekontrakt av Oslo kommune for bygging av Museumsutstikkeren i Bispevika. Kontrakten har en verdi på 68 millioner kroner.

Museumsutstikkeren er en ny konstruksjon rett utenfor det nye Munchmuseet i Oslo. Konstruksjonen vil være på omtrent 1,000 kvadratmeter og vil bestå av torg, trebrygge og båtkai. Den vil bli en del av Havnepromenaden, tilgjengelig for hele Oslos befolkning og for besøkende til Munchmuseet via en bru over Operatunnelen. Anlegget vil i tillegg få en syv meter høy bronseskulptur, «The Mother» av Tracey Emins, valgt av Oslo kommune gjennom en internasjonal kunstkonkurranse.

- Vi er svært stolte av å ha blitt valgt til å skape et nytt, flott uterom i Oslo til glede for alle, sier Hans Olav Storkås, daglig leder i NRC Norge.

- Dette er et prosjekt der vi får bruke vår spesialkompetanse til å bygge og rehabilitere kaianlegg og brygger. Museumsutstikkeren blir en spennende utvidelse av kaien ved Munchmuseet og den populære Havnepromenaden, fortsetter Storkås.

Arbeidene med prosjektet starter umiddelbart med planlagt ferdigstillelse i desember 2019.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med;

Konsernsjef NRC Group, Øivind Horpestad, telefon: +47 91 00 06 26.

Daglig leder, NRC Norge AS, Hans Olav Storkås +47 90 12 27 44.

Om NRC Group:

NRC Group er Nordens største entreprenør innen banerelatert infrastruktur, med sterk tilstedeværelse i Norge, Sverige og Finland. Selskapet er en totalleverandør av banerelaterte tjenester, i tillegg til å levere tjenester til all transportrelatert infrastruktur som vei, havn, kai, broer og tunneler. Tjenestene inkluderer prosjektering, grunnarbeid, sporarbeid, sikkerhet, elektro, telecom og signal samt miljøtjenester som sanering og gjenvinning.

NRC Group har hatt en betydelig vekst siden oppstarten i 2011, og er i dag den ledende entreprenør innen baneinfrastruktur i Norden. NRC Group har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, i tillegg til regionskontorer i Norge, Sverige og Finland. Selskapet omsetter for rundt 6 milliarder og sysselsetter cirka 2 450 medarbeidere. NRC Group er notert på Oslo Børs under tickerkode «NRC» og ledes av konsernsjef Øivind Horpestad.

www.nrcgroup.com

Abonner

Multimedia

Multimedia