NRC Group bygger ny gang- og sykkelbro over Ullevålskrysset

NRC Group er tildelt en kontrakt fra Statens Vegvesen for ny gang- og sykkelbro over Ullevålskrysset i Oslo. Kontrakten har en verdi på 155 millioner kroner og skal utføres av NRC Groups datterselskap HAG Anlegg AS.

Den eksisterende gitterristbroen over Ullevålskrysset er for smal, med dårlig kapasitet. Det reduserer fremkommeligheten for brukerne, spesielt i forbindelse med arrangementer på Ullevål stadion. Broen tilfredsstiller heller ikke kravene til universell utforming. Den nye broen blir 290 meter lang, inklusive ramper på 116 meter, og vil få egne felt for både gående og syklende.

«Vi er godt fornøyd med denne kontrakten og ser frem til å bidra til økt fremkommelighet i området rundt Ullevål stadion og Ring 3,» sier Geir Nilsen, daglig leder i NRC Norge.

Arbeidet skal etter planen starte opp i oktober i år, med planlagt ferdigstillelse i august 2019.

Tildelingen er gjenstand for en 10-dagers klagefrist, og en endelig signering av kontrakten kan først skje etter utløpet av denne perioden.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med;
Daglig leder NRC Norge, Geir Nilsen, på telefon +47 97 15 23 81. 

Om NRC Group ASA
NRC Group er en ledende Nordisk bane- og grunnentreprenør. Selskapet leverer sporbaserte infrastrukturtjenester, herunder grunnarbeid, sporarbeid, sikkerhet, elektro, telekom og signal. NRC Group er notert på Oslo Børs under børskode NRC. Selskapet har rundt 600 ansatte og omsatte i 2016 for to milliarder kroner. Konsernet ledes av Øivind Horpestad. For mer informasjon, se www.nrcgroup.com.

Om oss

Om NRC Group:NRC Group er Nordens største entreprenør innen banerelatert infrastruktur. Selskapet er en totalleverandør av banerelaterte tjenester, i tillegg til å levere tjenester til all transportrelatert infrastruktur som vei, havn, kai, broer og tunneler. NRC Group har hatt en betydelig vekst siden oppstarten i 2011, og er i dag den ledende entreprenør innen baneinfrastruktur i Norden. NRC Group har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, i tillegg til regionskontorer i Norge, Sverige og Finland. Selskapet omsetter for rundt 6 milliarder og sysselsetter cirka 2 500 medarbeidere. NRC Group er notert på Oslo Børs under tickerkode «NRC» og ledes av konsernsjef Henning Olsen.

Abonner