NRC Group bygger ny tunnel

NRC Group er tildelt en kontrakt fra P-hus Vest AS i Arendal for ny adkomsttunnel til et eksisterende parkeringshus beliggende i fjell. Kontrakten har en verdi på ca. 61 millioner kroner og skal utføres av NRC Groups datterselskap HAG Anlegg AS.

Prosjektet er en totalentreprise, og inkluderer i tillegg til bygging av tunnel også betongarbeider, tekniske fagarbeider, vann- og avløp samt bygging av vei.

- Vi er godt fornøyde med denne kontrakten hvor vi får utnyttet oss av vår spesialistkompetanse innen grunnarbeid, sier Geir Nilsen, daglig leder i NRC Norge.

Prosjekteringsarbeider skal etter planen starte opp umiddelbart, og prosjektet har planlagt ferdigstillelse i november 2018.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med;
Konsernsjef NRC Group, Øivind Horpestad, telefon: +47 91 00 06 26

Om NRC Group:

NRC Group er en ledende entreprenør innen baneinfrastruktur i Norge og Sverige. Selskapet er en totalleverandør av alle typer tjenester knyttet til banerelatert infrastruktur, herunder grunnarbeid, sporarbeid, sikkerhet, elektro, tele og signal. Selskapet jobber med jernbane, t-bane, trikkeanlegg og annen nærliggende infrastruktur. NRC Group har hatt en betydelig vekst siden oppstarten i 2011, og har en visjon om å bli Nordens ledende grunn- og baneentreprenør.

NRC Group ASA har hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo, i tillegg til ni regionskontorer i Norge og Sverige. Gruppen sysselsetter ca. 630 personer og hadde en samlet omsetning på rundt 2,4 milliarder norske kroner i 2017. NRC Group er notert på Oslo Børs under tickerkode «NRC». Selskapet ledes av konsernsjef Øivind Horpestad.

www.nrcgroup.com

Abonner

Multimedia

Multimedia