NRC Group bygger nye kaianlegg til fergesambandet Brekestad-Valset

NRC Group er tildelt en kontrakt fra Statens Vegvesen for grunnarbeider knyttet til de nye fergeterminalene på sambandet mellom Brekestad og Valset i Sør-Trøndelag. Kontrakten har en verdi på 122 millioner kroner og skal utføres av NRC Groups datterselskap ALTi Bygg og Anlegg AS.

Fergestrekningen, som leder fylkesveg 710 over Trondheimsfjorden, frakter i gjennomsnitt 496 kjøretøy i døgnet. De nye fergekaiene skal være 18 meter lange og 12 meter brede, og det skal legges til rette for fremtidige el-ferger på begge sider av fjorden.

«Dette er den tredje kontrakten vi har vunnet på kort tid for utvikling av kaianlegg og relatert infrastruktur i Norge. Med bakgrunn i spisskompetansen vi besitter i NRC Group-konsernet er vi med på å bygge effektiv og sikker transport i kyst-Norge,» sier Geir Nilsen, daglig leder i NRC Norge.

Prosjektet påbegynnes i oktober i år og ventes ferdigstilt i mai 2019.

Tildelingen er gjenstand for en 10-dagers klagefrist, og en endelig signering av kontrakten kan først skje etter utløpet av denne perioden.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med;
Daglig leder NRC Norge, Geir Nilsen, på telefon +47 97 15 23 81. 

Om NRC Group ASA
NRC Group er en ledende Nordisk bane- og grunnentreprenør. Selskapet leverer sporbaserte infrastrukturtjenester, herunder grunnarbeid, sporarbeid, sikkerhet, elektro, telekom og signal. NRC Group er notert på Oslo Børs under børskode NRC. Selskapet har rundt 600 ansatte og omsatte i 2016 for to milliarder kroner. Konsernet ledes av Øivind Horpestad. For mer informasjon, se www.nrcgroup.com.

Abonner