NRC Group bygger ut Borg Havn Containerterminal

Borg Havn IKS har tildelt NRC Group en kontrakt for utbygging av deres kaianlegg i Fredrikstad. Den eksisterende kaien skal oppgraderes, ny kai bygges, og om lag 4000 m² terminalareal med forlengelse av kranskinner skal etableres. 

Kontrakten er verdsatt til ca. 43 millioner kroner. Arbeidet begynner nå i august og er planlagt ferdigstilt april 2020.

Nærmest dobling av eksisterende arealer og mer effektiv internlogstikk           
Dagens virksomhet ved Borg Havn Containerterminal har 342 meter kaifront, medstrøms dykdalb i kailinjen, og et stort bak-areal for håndtering av containere. 
Mellom den sydlige RoRo-rampen og containerkaien er det per nå ikke bygget kai. Utbygging av kai på dette området vil ikke bare gi terminalen større areal, men også forenkle internlogistikken på anlegget. Etter utbygging vil samlet kaifront på containerterminalen ha en lengde på 291 meter, om lag 4000 m² ekstra terminalareal, samt forlengelse av kranskinner for STS kranen - som igjen muliggjør parkering ved siden av RoRo-rampen.

-NRC Group har lang erfaring med bygging av kaianlegg, og er en markedsleder innen denne nisjen i Norden, forteller Hans Olav Storkås, daglig leder i NRC Group Norge.

-I dette prosjektet vil vi få brukt vår multidisiplinære kompetanse, og utføre alt fra pelefundamentering av ny kai, til støping av dekke. Vi takker Borg Havn IKS for å gi oss tilliten ved å gi oss kontrakten - og at vi dermed kan bidra til at landet vårt har en bærekraftig infrastruktur, avslutter Storkås.

Det foreligger en 15 dagers frist til å registrere eventuelle klager på tildelingen, og en endelig signering av kontrakt kan først skje i etterkant av denne perioden.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med;

Daglig leder, NRC Norge AS, Hans Olav Storkås: +47 90 12 27 44.

Om NRC Group
NRC Group er Nordens største entreprenør innen banerelatert infrastruktur, med sterk tilstedeværelse i Norge, Sverige og Finland. Selskapet er en totalleverandør av banerelaterte tjenester, i tillegg til å levere tjenester til all transportrelatert infrastruktur som vei, havn, kai, broer og tunneler. Tjenestene inkluderer prosjektering, grunnarbeid, sporarbeid, sikkerhet, elektro, telecom og signal samt miljøtjenester som sanering og gjenvinning.

NRC Group har hatt en betydelig vekst siden oppstarten i 2011, og er i dag den ledende entreprenør innen baneinfrastruktur i Norden. NRC Group har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, i tillegg til regionskontorer i Norge, Sverige og Finland. Selskapet omsetter for rundt 6 milliarder og sysselsetter cirka 2 450 medarbeidere. NRC Group er notert på Oslo Børs under tickerkode «NRC» og ledes av konsernsjef Henning Olsen. 

Se www.nrcgroup.com for mer informasjon.

Abonner

Multimedia

Multimedia