NRC Group ferdigstiller rehabilitering av Akershusutstikkeren

Report this content

NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, er tildelt kontrakten for ferdigstillelse av rehabiliteringen av Akershusutstikkeren for Oslo Havn.

- Vi har nylig avsluttet del en av to i dette prosjektet og er selvsagt svært fornøyde med også å skulle utføre siste del av dette prosjektet, sier Hans Olav Storkås, daglig leder i NRC Norge.

- Vi lover våre kunder å levere til avtalt tid, kost og kvalitet. Det at vi nå ble tildelt del to av dette prosjektet anser vi som en flott bekreftelse på at vi holder hva vi lover, fortsetter han.

Akershusutstikkeren, som er en del av havneanlegget til Oslo Havn KF, ligger på Akershusstranda i Oslo sentrum. På utstikkeren ligger det to skur, hvorav det ene huser en restaurant. Kaifronten langs nordsiden av utstikkeren anvendes som liggested for SS Christian Radich og anvendes i tillegg som anløp for lokale charterbåter og andre mindre farkoster.

- Som alltid i våre prosjekter vil vi vise hensyn til omgivelsene som blir berørt av anleggsvirksomheten og vi vil sørge for at nærliggende forretningsvirksomheter ikke preges av unødig støy, støv og lignende, forsikrer Storkås.

Utføres som totalentreprise
Oppdraget har en verdi på 46 millioner kroner og vil utføres som totalentreprise. Den tekniske løsningen for rehabiliteringen består i hovedsak av en spuntvegg i stål plassert langs eksisterende kaifrontlinjer. Det skal dessuten fremføres strøm, vann og spillvannsmottak til utvalgte posisjoner ved kaifronten. Utstikkeren ble opprinnelig anlagt ved utfylling, som ble påbegynt i 1910. Selve utstikkeren er omlag 90 meter lang og 40 meter bred. Arbeidet starter i januar 2019.

Det foreligger en ti dagers frist til å registrere eventuelle klager på tildelingen, og en endelig signering av kontrakt kan først skje i etterkant av denne perioden.

For mer informasjon
Hans Olav Storkås, daglig leder NRC Norge AS, telefon: +47 90 12 27 44.

Om NRC Group
NRC Group er en ledende entreprenør innen infrastruktur i Norge og Sverige. Selskapet er en totalleverandør av alle typer tjenester knyttet til banerelatert infrastruktur, herunder grunnarbeid, sporarbeid, sikkerhet, elektro, tele, signal og miljø. Selskapet jobber med jernbane, t-bane, trikkeanlegg og annen nærliggende infrastruktur.

NRC Group har hatt en betydelig vekst siden oppstarten i 2011, og har en visjon om å bli Nordens ledende entreprenør innen infrastruktur. NRC Group har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, i tillegg til 11 regionskontorer i Norge og Sverige. Gruppen sysselsetter cirka 875 personer og hadde en samlet omsetning på 2,37 milliarder norske kroner i 2017. NRC Group er notert på Oslo Børs under tickerkode «NRC». Selskapet ledes av konsernsjef Øivind Horpestad.

Abonner

Multimedia

Multimedia