NRC Group har gjennomført sin første årlige HMS-uke i Norge

Report this content

NRC Group gjennomførte forrige uke sin første HMS-uke for alle ansatte i Norge. For NRC Group er HMS en selvskreven prioritet og en naturlig del av hverdagen, men sist uke ble det gjennomført ekstra aktiviteter på selskapets ulike anleggsplasser og kontorlokasjoner. Det er første gang NRC Group arrangerer HMS-uke i Norge, som heretter vil være et fast årlig arrangement.

-          Hos oss skal alltid sikkerheten komme først og vårt fremste fokus er å få alle hjem like hele. HMS-uka blir for oss den første av en rekke HMS-aktiviteter gjennom hele 2019. Dette som et ledd i å bygge en solid og ensartet HMS-kultur i NRC Group, forteller Hans Olav Storkås, daglig leder i NRC Norge.

-          NRC Group har virksomhet i hele Norge og i HMS-uka sørget vi for at alle våre ledere var synlige og aktive i deltagelse på ulike HMS-aktiviteter. Vi har tidligere hatt hendelser som kunne medført svært alvorlige personskader. Disse har vi tatt tak i for å lære av, og vi har som mål at vi ikke skal ha noen alvorlige skader fremover, fortsetter Storkås.

De valgte fokusområdene for årets HMS-uke var kritiske arbeidsoperasjoner, menneske/maskin, strøm og spenning samt bruk av øyevern. Årets HMS-budskap ble behørig presentert via innlegg, øvelser, inspeksjoner og video som er blitt vist rundt om på alle anleggsplasser og kontorer. I tillegg har selskapets leverandør av verneutstyr, Ahlsell, deltatt med «roadshow» på de ulike lokasjoner selskapet er representert for å demonstrere ulike typer verneutstyr. På denne måten har de ansatte fått større innsikt i både hva som finnes på markedet og ikke minst hvordan det skal brukes riktig.

-          Jeg er veldig fornøyd med gjennomføringen av årets HMS-uke, og engasjementet har vært stort på alle våre prosjekter, avslutter Storkås.

For mer informasjon
Hans Olav Storkås, daglig leder NRC Norge AS, telefon: +47 90 12 27 44.

Om NRC Group

NRC Group er Nordens største entreprenør innen banerelatert infrastruktur, med sterk tilstedeværelse i Norge, Sverige og Finland. Selskapet er en totalleverandør av banerelaterte tjenester, i tillegg til å levere tjenester til all transportrelatert infrastruktur som vei, havn, kai, broer og tunneler. Tjenestene inkluderer prosjektering, grunnarbeid, sporarbeid, sikkerhet, elektro, telecom og signal samt miljøtjenester som sanering og gjenvinning.

NRC Group har hatt en betydelig vekst siden oppstarten i 2011, og er i dag den ledende entreprenør innen baneinfrastruktur i Norden. NRC Group har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, i tillegg til regionskontorer i Norge, Sverige og Finland. Selskapet omsetter for rundt 6 milliarder og sysselsetter cirka 2 450 medarbeidere. NRC Group er notert på Oslo Børs under tickerkode «NRC» og ledes av konsernsjef Øivind Horpestad. 

Se www.nrcgroup.com for mer informasjon.

Abonner

Multimedia

Multimedia