NRC Group investerer 100 millioner i miljø

Report this content

NRC Group har inngått avtale om kjøp av NSS Holding AS. NSS Holding eier 100% av Norsk Saneringsservice AS og 70% av Miljøvakta AS. Selskapene utfører miljøkartlegging, rivning, sanering og håndtering av avfallsmasser mot anleggsbransjen og vil være en del av NRC Group sin satsning på ytre miljø.

NRC Group har inngått en avtale om å kjøpe NSS Holding AS, morselskapet til Norsk Saneringsservice (NSS) og 70% eier av Miljøvakta. Selskapet er i sterk vekst og leverer spesialisttjenester innen sanering, rivning og håndtering av ulike avfallsmasser til en rekke av Norges ledende bygg-, anlegg- og infrastrukturselskaper. I 2017 omsatte selskapet for 243 millioner kroner. NSS har avdelinger flere steder i landet og dekker hele landet med sine 90 ansatte.

-       Jeg er utrolig glad for at NSS nå blir en del av NRC Group. NSS består av et meget kompetent og engasjert personell som vil være med å styrke oss betydelig innen områder som er en naturlig del av vårt virke. I NRC Group har vi alltid hatt høyt fokus på bærekraft og miljø i våre leveranser. NSS er derfor en naturlig og kjærkommen tilvekst som styrker oss i den tidlige fasen av verdikjeden, forteller en fornøyd konsernsjef i NRC Group Øivind Horpestad.

Entreprenørbransjen og infrastrukturutbygging er forbundet med et stort klima- og miljøansvar. Kjøpet av NSS utvider NRC Groups kompetanse og kapasitet innen fagfeltet. Det er en tydelig trend med økende krav og reguleringer for ivaretagelse av ulike miljøaspekter fra myndighetene. Samtidig er det økte forventinger fra kunder og andre interessenter, der miljøhensyn og sikkerhet vektes høyere i anbudskriteriene.

-       Det blir i stadig større grad opp til oss som entreprenør å finne de gode miljøløsningene. Det fordrer kompetanse og evnen til å planlegge og gjennomføre tiltak. Vi må kjenne til muligheter og løsningsvalg innenfor miljøsanering, massetransport og deponering. Oppkjøpet styrker derfor vår konkurransekraft på egne prosjekter og ut mot tredjepart, sier Horpestad.

Selger av NSS er Torbjørn Haugo som blant annet var administrerende direktør i AF Decom AS før han etablerte NSS.

-       Jeg er veldig fornøyd med at vi blir en del av NRC Group, forteller Torbjørn Haugo. Vi har hatt en kraftig vekst siden oppstart i 2012 og vil med NRC Group som eier være enda bedre rustet for fremtiden. Dette er med på å sikre at vi kan fortsette vår satsning og også i fremtiden være en ledende aktør innen vår nisje. Jeg har veldig tro på NRC Group sitt konsept, og det er ikke slik at jeg nå forsvinner ut. Min tro på dette gjenspeiles i det faktum at en betydelig del av mitt oppgjør skjer ved at jeg får aksjer i NRC Group. Jeg er langsiktig og nå gleder jeg meg til å vokse videre som en del av NRC Group, avslutter Haugo.

Det norske markedet for miljøsanering og massetransport er estimert til å være 12 milliarder kroner i året. Dette er ventet å vokse i takt med økende investeringer i vei og bane i kombinasjon med et stadig grønnere fokus.

-       Hensyn til miljø er en viktig del av de infrastrukturoppdrag vi utfører i dag og en naturlig del av vår verdikjede. Kravene er skjerpet betydelig innen dette feltet de siste årene og vi har hatt stort fokus på dette området i NRC Group. Det vi nå gjør er å sikre kompetanse, ekspertise og kapasitet til NRC Group som gjør oss enda sterkere og bedre innen miljø. Vi er sikre på at dette vil være med å utvikle selskapet positivt i tiden som kommer. NRC Group har ambisjoner om å utvide tilbudet innen fagfeltet miljø ytterligere og vil fortsette å konsolidere bransjen og utvikle organisasjonen. Vi har et mål om å være best i bransjen på miljø og vi har en rekke aktiviteter både internt og eksternt som skal sikre at vi tenker og arbeider på en mest mulig bærekraftig måte i alle ledd, avslutter Horpestad.

NRC Group kjøper 100% av aksjene i NSS Holding for 103 millioner norske kroner. Kjøpesummen vil bli gjort opp i en kombinasjon av kontanter og aksjer i NRC Group. Kjøpet ventes å være endelig gjennomført i løpet av tredje kvartal 2018. Selskapet har en ordrebok på 144 millioner norske kroner.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med;
CEO Øivind Horpestad, telefon: +47 91000626  

Om NRC Group
NRC Group er en ledende entreprenør innen infrastruktur i Norge og Sverige. Selskapet er en totalleverandør av alle typer tjenester knyttet til banerelatert infrastruktur, herunder grunnarbeid, sporarbeid, sikkerhet, elektro, tele og signal. Selskapet jobber med jernbane, t-bane, trikkeanlegg og annen nærliggende infrastruktur.

NRC Group har hatt en betydelig vekst siden oppstarten i 2011, og har en visjon om å bli Nordens ledende entreprenør innen infrastruktur. NRC Group har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, i tillegg til ni regionskontorer i Norge og Sverige. Gruppen sysselsetter ca. 725 personer og hadde en samlet omsetning på 2,37 milliarder norske kroner i 2017. NRC Group er notert på Oslo Børs under tickerkode «NRC». Selskapet ledes av konsernsjef Øivind Horpestad.

www.nrcgroup.com

Abonner

Multimedia

Multimedia