NRC Group med rekordhøy ordreinngang i andre kvartal

NRC Group vant nye kontrakter verdt 1,2 milliarder kroner i kvartalet og bokfører med det en historisk høy ordrebok på 2,5 milliarder kroner.

NRC Group leverte resultat for andre kvartal i dag og melder om inntekter som gjenspeiler den normale sesongvariasjonen. Omsetningen i kvartalet var 581,6 millioner kroner, en økning på 15,5% i forhold til samme periode i fjor. Driftsresultatet var 43,0 millioner kroner, opp fra 22,9 millioner i andre kvartal i 2016. Driftsmarginen steg med det til 7,4% (4,5%).

-       Dette er et kvartal der vi har mottatt flere rekordstore ordrer. Vi har vært en aktiv konsolidator i Norden og har lyktes godt med integrering av enhetene. Vi begynner nå å se gode resultater av det vi har arbeidet mot å skape, en ledende bane- og infraentreprenør som evner å ta på seg de virkelig store prosjektene, forteller en entusiastisk konsernsjef.

Ordreinngangen i andre kvartal utgjorde 1.231 millioner kroner, og ordreboken ved utgangen av juni var 2.451 millioner kroner, som er den høyeste ordrereserven noensinne for NRC Group. Selskapet vant sin historisk største kontrakt i kvartalet på 700 millioner kroner for grunnarbeid knyttet til Haga-prosjektet i Göteborg. Gruppen vil gjennomføre kontrakten i et konsortium med ledende europeiske entreprenører. Den nest største kontrakten i kvartalet, også fra det svenske Trafikverket, var for sporfornyelse i Alingsås verdt rundt 172 millioner kroner. Kontrakten innebærer et bredt spekter av jernbanetjenester som grunnarbeid, spor, elektro og signal / telekom.

-       Vi ser at prosjektene oftere gjennomføres som totalentrepriser og inkluderer flere fagdisipliner. Prosjektene vokser med det både i størrelse og kompleksitet, noe som stiller høyere krav til oss leverandører, forteller Horpestad.

Den 29. juni annonserte NRC-konsernet oppkjøpet av ALTi Bygg og Anlegg AS. Selskapet har ansatte med stor erfaring fra prosjektledelse og tidligere ledende stillinger innen AF Gruppen. Oppkjøpet av ALTi vil ytterligere styrke konkurranseevnen til NRC-konsernet i Norge og det voksende jernbaneinfrastruktur-markedet. Ekspertise på prosjektledelse fra ALTi vil komplementere eksisterende kompetanse og ytterligere styrke gruppens overordnede evner til å gjennomføre parallelle, store og komplekse prosjekter.

-       Vi er på god vei med å bygge det konsernet vi sa skulle, og kan si oss veldig godt fornøyd med den grunnmuren vi nå har på plass, sier konsernsjefen i NRC Group.

-       For å møte våre forventninger om sterk organisk vekst i årene som kommer skal vi legge ytterligere noen stener med kompetanse og kapasitet i byggverket vårt og fortsette vårt arbeid med å konsolidere bransjen.

Oppkjøpet av HAG Anlegg ble sluttført i løpet av kvartalet, mens både SBB og ALTi-oppkjøpene ble endelig gjennomført i juli. Alle oppkjøpene er i tråd med NRC Groups strategi for å bygge Nordens ledende bane- og infrastrukturentreprenør.

De positive utsiktene for det nordiske markedet støttes av sterke makrotrender og politisk forpliktelse. Den nye norske transportplanen for tolvårsperioden fra 2018 til 2029 ble godkjent av Stortinget 19. juni. Revidert forslag til nasjonal transportplan i Sverige ventes lagt frem innen utgangen av august 2017.

Selskapet betalte et utbytte på kr 0,80 per aksje til aksjonærene i mai. Det er gruppens ambisjon om over tid å distribuere et utbytte på minst 30% av årets resultat. I slutten av mars og 11. mai startet NRC-konsernet også tilbakekjøp av aksjer på opptil 20 millioner kroner. De kjøpte egne aksjene kan benyttes som vederlagsaksjer for fremtidige oppkjøp eller i selskapets aksjeprogram for ansatte.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med;
Konsernsjef NRC Group, Øivind Horpestad, telefon: +47 91000626
Finansdirektør NRC Group, Dag Fladby, telefon: +47 90891935

Om NRC Group:

NRC Group er en ledende entreprenør innen baneinfrastruktur i Norge og Sverige. Selskapet er en totalleverandør av alle typer tjenester knyttet til banerelatert infrastruktur, herunder grunnarbeid, sporarbeider, sikkerhet, elektro, tele og signal. Selskapet jobber med jernbane, t-bane, trikkeanlegg og annen nærliggende infrastruktur. NRC Group har hatt en betydelig vekst siden oppstarten i 2011, og har en visjon om å bli Nordens ledende grunn- og baneentreprenør.

NRC Group ASA har hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo, i tillegg til åtte regionskontorer i Norge og Sverige. Gruppen sysselsetter ca. 450 personer og hadde en samlet omsetning på 1,97 milliarder norske kroner i 2016. NRC Group er notert på Oslo Børs under tickerkode «NRC». Selskapet ledes av konsernsjef Øivind Horpestad.

http://www.nrcgroup.com

Abonner