NRC Group med rekordkontrakt for Sporveien på Holtet

Report this content

NRC Norge er av Sporveien innstilt til kontrakten for modernisering og utbygging av trikkebasen på Holtet i Oslo. Kontrakten har en beregnet verdi på ca. NOK 400 millioner og er med det den største noensinne tildelt NRC Groups norske datterselskap.

Kontrakten er en totalentreprise og vil involvere hele NRC Groups tjenestespekter innen grunn, anlegg og baneteknikk. Sporveien la i anbudskonkurransen stor vekt på gjennomføringsevne, kvalitet og miljøhensyn, og innstillingen er således gjort etter en totalvurdering av dette samt pris. Arbeidet som skal utføres er en del av Sporveiens investeringsprogram for oppgradering av trikkesystemet i forkant av ankomsten av 87 nye vogner som vil øke kapasiteten til Oslo-trikken.

«Vi vil bruke hele vår faglige bredde for effektivt og miljøvennlig gjennomføre et sentralt delprosjekt i Sporveiens modernisering av trikke-systemet i Oslo,» sier Øivind Horpestad, administrerende direktør i NRC Group. «Dette er den største kontrakten til nå for vår norske virksomhet, og den befester vår posisjon som en ledende aktør innen bane- og transportrelatert infrastruktur i Norge», legger Horpestad til.

«Vår organisasjon i Norge har lagt ned voldsomt med arbeid i dette anbudet, de fortjener honnør for å ha laget meget gode beskrivelser og planer for hvordan vi på best mulig skal kunne levere dette prosjektet i henhold til forespørsel. Hensyn til miljø og forebyggende tiltak for å i størst mulig grad unngå belastninger på ytre miljø ble vektet tungt i dette anbudet. Vi har lagt ned mye arbeid i nettopp planleggingen av dette og vil gjennom hele byggeperioden ha stort fokus på ytre miljø,» understreker Geir Nilsen, daglig leder for NRC Norge AS.

Basen på Holtet skal bygges ut for mottak og drift av de nye trikkene som Sporveien har bestilt. I tillegg skal det etableres anlegg for vedlikehold av trikkens infrastruktur. Det er stort behov for oppgradering og nye spor på baseområdet. Dagens bygningsmasse, inkludert flere verneverdige bygninger tegnet av Erik Waldemar Glosimodt, skal oppgraderes og ivaretas på en forskriftsmessig måte. Dagens brakkerigg skal rives og nye kontorlokaler bygges.

«For å komme i posisjon til å ta på oss de større og mer omfattende kontraktene vi har sett komme innen bane og annen relatert infrastruktur har vi jobbet målrettet over tid for å bygge NRC Group til en totalleverandør av tjenester innen dette markedet i Norge. Holtet-kontrakten er en klar bekreftelse på at vi er på rett vei,» avslutter Horpestad.

Oppstart på kontrakten er Mars 2018 med planlagt ferdigstillelse i Januar 2020.

Tildelingen er gjenstand for en 10-dagers klagefrist, og en endelig signering av kontrakten kan først skje etter utløpet av denne perioden.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med;
Konsernsjef NRC Group, Øivind Horpestad, telefon: +47 910 006 26

Om NRC Group:

NRC Group er en ledende entreprenør innen baneinfrastruktur i Norge og Sverige. Selskapet er en totalleverandør av alle typer tjenester knyttet til banerelatert infrastruktur, herunder grunnarbeid, sporarbeid, sikkerhet, elektro, tele og signal. Selskapet jobber med jernbane, t-bane, trikkeanlegg og annen nærliggende infrastruktur. NRC Group har hatt en betydelig vekst siden oppstarten i 2011, og har en visjon om å bli Nordens ledende grunn- og baneentreprenør.


 [PN1]Antar at dette gjelder her også?

Abonner

Multimedia

Multimedia