NRC Group melder om kraftig vekst og dobling av ordrebok

Report this content

NRC Group melder om kraftig vekst og rekordhøy ordreinngang i første kvartal. Ordreinngangen for kvartalet endte på hele 1,7 milliarder kroner og den totale ordreboken er dermed på 3,5 milliarder kroner. Dette er mer enn det dobbelte av hva ordrebok var ved samme kvartal for ett år siden.

NRC Group hadde inntekter på 528 millioner kroner i kvartalet, en økning på 55% sammenlignet med første kvartal 2017. EBITDA endte på 2 millioner kroner for perioden.

-       Både det svenske og det norske markedet ser meget sterkt ut, sier konsernsjef Øivind Horpestad. Vi ser en betydelig vekst i satsningen på infrastruktur i Norden og vi har fått en god inngangsfart i 2018. Det har vært meget stor aktivitet både hva gjelder produksjon og anbud i perioden vi har lagt bak oss, og vi tror dette vil fortsette å øke.

-       Vi har hatt en klar strategi om å bygge en totalentreprenør innen infrastruktur, dette for å kunne gjennomføre mer komplekse infrastrukturprosjekter i tråd med våre kunders behov. Den strategi er vi tro mot og vi ser nå resultater i form av mange nye oppdrag og kraftig økning i både omsetning og ordrebok.

På spørsmål om marginer svarer Horpestad;

- som de fleste andre entreprenører opplever også vi at første kvartal har lavere marginer, slik er det hvert år i vår bransje. Vinterproduksjon er alltid mer krevende. I år har vi i tillegg hatt en noe unormal lang og kald vinter samtidig som vi har hatt oppstart av mange nye prosjekter. Vi er med det som bakgrunn fornøyd og synes ordreboken ser sunn ut, hvilket bør tilsi sunne marginer fremover.

NRC Group annonserte 10 kontrakter i første kvartal, hvorav oppgraderingen av Sporveiens trikkebase på Holtet i Oslo verdt mer enn 400 millioner kroner var den største. Det er også den største for NRC Group i Norge noensinne.

I tillegg er det verdt å merke seg at NRC Group vant en større vedlikeholdskontrakt i Sverige som går over fem år.

-       Vedlikehold er et spennende område, forteller Horpestad. Vedlikeholdsmarkedet innen jernbane i Sverige er beregnet til ca. fem milliarder svenske kroner årlig. I dette kvartalet vant vi vårt første oppdrag innen det som kalles løpende vedlikehold. Kontakten innebærer at vi skal gjøre løpende vedlikehold av Hallsberg hovedbanegård de neste fem årene. Her ser vi et betydelig potensiale fremover. I Norge har vi store forhåpninger til at Bane NOR vil klare å komme ut med de første vedlikeholdsoppdragene i løpet av året, i tråd med de signaler de har gitt. Med konkurranseutsetning av vedlikehold i Norge og inntreden i vedlikeholdsmarkedet i Sverige åpnes et helt nytt og attraktivt marked for oss, fortsetter Horpestad.

NRC Group gjennomførte fire oppkjøp i 2017. Dette har styrket konsernets kapasitet og kompetanse betydelig.

-       Strategien vår ligger fast. Vi vil utvikle oss videre for å møte fortsatt vekst i våre kjernemarkeder. Det inkluderer å være en konsolidator i industrien og være en ledende entreprenør innen infrastruktur i Norden, konkluderer Øivind Horpestad i NRC Group.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med;
Konsernsjef NRC Group, Øivind Horpestad, telefon: +47 91 00 06 26.

Om NRC Group:

NRC Group er en ledende entreprenør innen baneinfrastruktur i Norge og Sverige. Selskapet er en totalleverandør av alle typer tjenester knyttet til banerelatert infrastruktur. NRC Group har en visjon om å bli Nordens ledende grunn- og baneentreprenør.

NRC Group ASA har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, i tillegg til ni regionskontorer i Norge og Sverige. Gruppen sysselsetter ca. 630 personer og hadde en samlet omsetning på rundt 2,4 milliarder norske kroner i 2017. NRC Group er notert på Oslo Børs under tickerkode «NRC». Selskapet ledes av konsernsjef Øivind Horpestad.

www.nrcgroup.com.

Abonner

Multimedia

Multimedia