NRC Group melder ytterligere en kontraktstildeling i sitt nyervervede selskap i Finland

Report this content

NRC Finland Oy, NRC Groups finske datterselskap, ble i dag, gjennom sitt eierskap i Tampere Tramway Alliance, tildelt en kontrakt til en samlet verdi på EUR 21,8 millioner av Tampere Tramway Ltd. NRC Finland Oy eier 50 prosent av Tampere Tramway Alliance, og kontrakten har med det en verdi på EUR 10,9 millioner for NRC Group. De resterende 50 prosent av allianse-selskapet eies av YIT Finland Ltd.

Kontrakten gjelder vedlikehold av det nye trikkesystemet i Tampere by i Finland. Planlagt oppstart på den kommersielle driften av trikkelinjen er i 2021.

-       I Finland er vi markedsleder innen vedlikeholdsmarkedet for skinnegående transport. Vi ser frem til å kunne bruke den kompetansen og erfaringen som er opparbeidet på vedlikehold i vår finske virksomhet i det norske markedet når kontraktene for vedlikehold settes ut i privatmarkedet også i Norge, sier konsernsjef Øivind Horpestad.

Prosjektet vil påbegynnes i februar 2019, med forventet sluttføring i mai 2029. Kontrakten er delt inn i to faser, der utviklingsfasen, med en estimert verdi på totalt EUR 4,6 millioner, forventes sluttført i mai 2022.

Med denne tildelingen har NRC Group meldt kontrakter i Finland til en samlet verdi av EUR 22,3 millioner siden selskapet entret det finske markedet for en drøy måned siden. I løpet av samme tidsperiode er det i tillegg meldt flere kontrakter med NRC Groups datterselskap i Sverige, og samlet utgjør disse en totalverdi på 535 millioner norske kroner.

-       Dette er en meget god start på året, og viser at selskapet er i en fin driv i de ulike markedene vi opererer i. Med gode markedsutsikter i samtlige av landene der vi har virksomhet og høy aktivitet i på anbudssiden går vi et spennende år i møte, avslutter konsernsjef Horpestad.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med;
Konsernsjef NRC Group, Øivind Horpestad, telefon: +47 91 00 06 26

Om NRC Group:

NRC Group er en ledende infrastrukturentreprenør med virksomhet i Norge, Sverige og Finland.

NRC Group ble etablert i 2011 og har vært en konsolidator i det nordiske marked. Selskapet har hatt en betydelig vekst og er i dag den ledende entreprenør innen sitt segment. NRC Group har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo og regionskontorer over store deler av Norge, Sverige og Finland. Selskapet hadde en proforma omsetning i 2018 på i underkant av 6,5 milliarder og sysselsetter 2 450 medarbeidere. NRC Group er notert på Oslo Børs under tickerkode «NRC» og ledes av konsernsjef Øivind Horpestad.

www.nrcgroup.com.

Abonner

Multimedia

Multimedia