NRC Group nådde i 2018 målet om å bli Nordens ledende baneentreprenør

Report this content

NRC Group fortsatte den sterke veksten i 2018, og tok gjennom kjøpet av VR Track OY i Finland steget opp som Nordens ledende baneentreprenør.

På tross av den sterke veksten resulterte NRC Groups restrukturering av den svenske virksomheten samt transaksjonskostnader i forbindelse med kjøp av VR Track til svak lønnsomhet mot slutten av året.

Proforma omsetning i 2018 endte på nær 6,5 milliarder kroner. EBITDA-resultat før M&A-kostnader og inkludert restruktureringskostnadene i Sverige endte på 475 millioner kroner.

Ordrereserve ved inngangen til 2019 var rekordhøy og proforma ordrebok var på samme tidspunkt i overkant av 6,7 milliarder kroner.

- Vi har nå oppnådd vårt mål om å bli Nordens ledende entreprenør innen banerelatert infrastruktur, i tråd med vår uttalte visjon fra oppstarten av NRC Group i 2011. Vi har i 2018 tatt et kraftig grep om det nordiske markedet og dannet et meget godt grunnlag for fortsatt sunn vekst i et marked som forventes å vokse med mer enn 9 prosent årlig de neste 10 år. Vår ambisjon er en årlig vekst som overgår markedets vekst og dermed ta ytterligere markedsandeler, sier konsernsjef Øivind Horpestad i NRC Group.

- Vi er i dag et selskap som består av rundt 2 500 dyktige og entusiastiske medarbeidere i Norden. Vi bygger miljøvennlige transportløsninger med fokus på bærekraftig gjennomføring i alle prosjektfaser, fra planlegging og design til konstruksjon og vedlikehold, legger Horpestad til.

NRC Group rapporterte inntekter på 971 millioner kroner i fjerde kvartal, en økning på 44 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Som følge av restruktureringskostnader i Sverige og et svakt svensk marked var EBITDA negativ med 7 millioner kroner justert for oppkjøpskostnader. Omsetningen for året var på nær 3,2 milliarder kroner, en vekst på 34 prosent fra 2017. EBITDA endte på 132 millioner kroner i 2018 inkludert engangskostnader i Sverige.

Den norske enheten viser solid vekst og god lønnsomhet. Virksomheten i Sverige var preget av svak markedsutvikling i andre halvår, samt omstrukturering og nedbemanning for å optimalisere organisasjonen, styrke gjennomføringsevnen og ta ut synergier i forbindelse med kjøpet av VR Track. Ny ledergruppe for Sverige var på plass fra begynnelsen av 2019.

- Norge fortsetter å levere sterk vekst og lønnsomhet i fjerde kvartal samtidig som det var betydelig nedgang i aktiviteten i Sverige gjennom året. Vi har tatt de nødvendige grepene i Sverige og har nå fått på plass et meget kompetent lederteam som vi er sikre på vil styre Sverige mot god lønnsomhet. Med kjøpet av VR Track er vår posisjon ytterligere styrket i det svenske markedet. Vi ser nå tydelige tegn til at aktiviteten tar seg opp igjen i Sverige i år. Fra et fall i svenske investeringer på 12 prosent i 2018 forventes en økning i investeringene på 26 prosent i 2019, og hittil i år har vi allerede annonsert ordreinntak på 308 millioner norske kroner i Sverige, fortsetter Horpestad.

- Gjennom oppkjøpet av VR Track har vi i tillegg inntatt posisjonen som markedsleder i det finske markedet. Vi har tidligere hatt sterkt fokus på prosjekter, men er med dette oppkjøpet nå også godt rustet, og innehar en meget god markedsposisjon, for vedlikeholdskontrakter. Der prosjekter gjerne varer i en periode fra tre til tolv måneder gir vedlikeholdskontrakter løpende omsetning over fem-åtte år. I dag er vi ledende på vedlikehold i Finland, men vi har klare ambisjoner om å i fremtiden være nummer en innen vedlikehold i alle markeder der vi har virksomhet, fortsetter Horpestad, som dermed varsler sterkt fokus på vedlikeholdsoppgaver i fremtiden.

- Vårt fokus er nå på å skape ett selskap med én felles kultur, og hente ut de synergier som ligger i utveksling av kompetanse, ressurser og muligheter på tvers av landegrensene. Vi har en unik posisjon som vi venter å se effekter av allerede fra 2019. Alt ligger til rette for sterk vekst i investeringer i jernbane, trikk og metro, noe som bekreftes av offentlige budsjetter. Vedlikeholdsetterslepet på jernbane alene er beregnet til nær 50 milliarder kroner i Norge, Sverige og Finland, og myndighetene er villige til å investere. Våre beregninger viser at det planlegges jernbaneprosjekter for mer enn 50 milliarder årlig i de tre landene fremover. I tillegg kommer trikk- og t-bane-utbygginger, avslutter konsernsjefen.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med;
Konsernsjef NRC Group, Øivind Horpestad, telefon: +47 91 00 06 26

Om NRC Group:

NRC Group er en ledende infrastrukturentreprenør med virksomhet i Norge, Sverige og Finland.

NRC Group ble etablert i 2011 og har vært en konsolidator i det nordiske marked. Selskapet har hatt en betydelig vekst og er i dag den ledende entreprenør innen sitt segment. NRC Group har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo og regionskontorer over store deler av Norge, Sverige og Finland. Selskapet hadde en proforma omsetning i 2018 på i underkant av 6,5 milliarder og sysselsetter 2 450 medarbeidere. NRC Group er notert på Oslo Børs under tickerkode «NRC» og ledes av konsernsjef Øivind Horpestad.

www.nrcgroup.com.

Abonner

Multimedia

Multimedia