NRC Group rehabiliterer dammer for Kongsberg kommune

Report this content

NRC Group, ved datterselskapene ALTi bygg og anlegg AS og Hag anlegg AS, rehabiliterer dammer ved Tangentjern i Kongsberg. 

NRC Group har signert kontrakt med Kongsberg kommune for rehabilitering av totalt fire dammer i tilknytting til Tangentjern. Tangentjern fungerer i dag som reserve- og krisevannforsyning for Kongsberg by og vannkilde for snøproduksjon til Kongsberg skisenter. Dette er også et velkjent og populært turområde for lokalbefolkningen. Oppgraderingen skal sikre at vannmagasinene vil være i forskriftsmessig stand.

- Dette er et prosjekt vi er svært glade for å være med på. Vi har tidligere utført et lignende prosjekt for Kongsberg kommune ved Saggrenda badedam og ser frem til nok et godt samarbeid, sier Hans Olav Storkås, daglig leder i NRC Norge.

- Vi er nå godt representert i regionen med arbeidet på nye E134 og Saggrenda bru, og har et godt samarbeid med lokale aktører, fortsetter Storkås.

Dammene består av henholdsvis platedammer og massivdammer, og rehabiliteringen består av forsterkings- og utbedringsarbeider på disse. Arbeidet inkluderer omfattende betongarbeider på platedammene og grunnarbeider på to mindre fyllingsdammer. I tillegg skal veianlegget oppgraderes og det skal etableres brudd for stein til damanlegget. Arbeidet anslås å være ferdig sommeren 2020.  

- Samarbeidet Kongsberg kommune hadde med NRC Groups datterselskap, ALTi bygg og anlegg, på ombyggingen av Saggrenda badedam, var veldig positivt. Kongsberg kommune, tekniske tjenester ser fram til samarbeidet i forbindelse med ombygningen av dammene på Tangentjern, sier Roar Anton Jarness, seksjonsleder for vann, avløp og renovasjon i Kongsberg kommune.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med;

Daglig leder NRC Norge, Hans Olav Storkås, telefon: +47 90 12 27 44.

Om NRC Group

NRC Group er en ledende entreprenør innen samferdselsrelatert infrastruktur i Norge og Sverige. Selskapet er en totalleverandør av alle typer tjenester tilknyttet banerelatert infrastruktur, herunder grunnarbeid, sporarbeid, sikkerhet, elektro, tele, signal samt miljøtjenester. Selskapet jobber med jernbane, t-bane, trikk, havn og kai, vei og annen nærliggende infrastruktur.

NRC Group har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, i tillegg til 11 regionskontorer i Norge og Sverige. Gruppen sysselsetter cirka 875 medarbeidere og leverte en omsetning på 2,37 milliarder kroner i 2017.NRC Group er notert på Oslo Børs under tickerkode «NRC». Selskapet ledes av konsernsjef Øivind Horpestad. 

www.nrcgroup.com.

Abonner

Multimedia

Multimedia