NRC Group skal bygge cellespuntdeponi i Flekkefjord

Report this content

NRC Group er tildelt kontrakt på 36 millioner kroner av Flekkefjord kommune for bygging av et nytt deponi ved Tjørsvågstrand i Flekkefjord. Kontrakten er en generalentreprise og arbeidet skal utføres av NRC Groups datterselskap, ALTi Bygg og Anlegg.

Flekkefjord kommune ønsker å bygge et strandkantdeponi, som i hovedsak skal brukes til parkering, utsetting av småbåter og horisontal forankring av fremtidige sjøbuer som vil ligge utenfor kailinjen. Flekkefjord har lange tradisjoner som havn og med marin aktivitet innen skipsbygging, befraktning og fiskeri, og er i dag kjent for gode kaianlegg.

-       NRC group har spisskompetanse innen dette fagfeltet og er svært glade for at det var vi som fikk denne tildelingen, sier Hans Olav Storkås, daglig leder i NRC Norge.

-       Dette er en naturlig tilvekst til NRC Groups havneportefølje og kontrakten er i tråd med vår strategi med satsning på kai og havn som nisje, fortsetter Storkås.

Prosjektet startes opp i begynnelsen av september og forventes ferdigstilt i august 2019.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med;
Daglig leder NRC Norge, Hans Olav Storkås, telefon: +47 90 12 27 44

Om NRC Group:

NRC Group er en ledende entreprenør innen baneinfrastruktur i Norge og Sverige. Selskapet er en totalleverandør av alle typer tjenester knyttet til banerelatert infrastruktur, herunder grunnarbeid, sporarbeid, sikkerhet, elektro, tele og signal. Selskapet jobber med jernbane, t-bane, trikkeanlegg og annen nærliggende infrastruktur. NRC Group har hatt en betydelig vekst siden oppstarten i 2011, og har en visjon om å bli Nordens ledende grunn- og baneentreprenør.

NRC Group ASA har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, i tillegg til ni regionskontorer i Norge og Sverige. Gruppen sysselsetter ca. 725 personer og hadde en samlet omsetning på rundt 2,4 milliarder norske kroner i 2017. NRC Group er notert på Oslo Børs under tickerkode «NRC». Selskapet ledes av konsernsjef Øivind Horpestad.

www.nrcgroup.com

Abonner

Multimedia

Multimedia