NRC Group skal forberede nytt signalanlegg for Bergensbanen øst

Report this content

NRC Group er tildelt en kontrakt fra Bane NOR på deler av Bergensbanen for forberedende arbeider til nytt ERTMS-signalanlegg. NRC Group skal kartlegge, prosjektere og bygge kapasitet for kabelanlegg til det nye planlagte ERTMS-systemet på strekningen Roa/Hokksund-Ål.

Kontrakten, som er en totalentreprise, har en verdi på rundt 66 millioner kroner og skal utføres av NRC Groups norske datterselskap.

«Prosjektet involverer et bredt tjenestespekter innen utbygging av jernbane og er nok en bekreftelse på vår posisjon som totalentreprenør innen bane», sier Øivind Horpestad, administrerende direktør i NRC Group. «Vi er også godt fornøyd med å være med og stikke spaden i jorden som en del av forberedelsene til den kommende, og ikke minst nødvendige, oppgraderingen av signalanleggene langs jernbanen i Norge.»

ERTMS er betegnelsen på ett nytt digitalt signalsystem som skal installeres langs all jernbane i Norge og EU. Prosjektet har i Norge en antatt prislapp på rundt 26 milliarder koner og er ventet ferdigstilt i 2030.

Oppstart på kontrakten er kommende april med planlagt ferdigstillelse i november 2019. Arbeidet omfatter blant annet prosjektering og bygging av føringsveier, inkludert kabelkummer, på til sammen 17 stasjoner og ni sikrede planoverganger.

Bergensbanen er 371 kilometer lang og strekker seg fra Hønefoss til Bergen. Banen er knyttet sammen med Randsfjordbanen og Roa-Hønefossbanen i Hønefoss.

Tildelingen er gjenstand for en 10-dagers klagefrist, og en endelig signering av kontrakten kan først skje etter utløpet av denne perioden.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med;
Daglig leder NRC Norge AS, Geir Nilsen, tel: +47 97 15 23 81

Om NRC Group:

NRC Group er en ledende entreprenør innen baneinfrastruktur i Norge og Sverige. Selskapet er en totalleverandør av alle typer tjenester knyttet til banerelatert infrastruktur, herunder grunnarbeid, sporarbeid, sikkerhet, elektro, tele og signal. Selskapet jobber med jernbane, t-bane, trikkeanlegg og annen nærliggende infrastruktur. NRC Group har hatt en betydelig vekst siden oppstarten i 2011, og har en visjon om å bli Nordens ledende totalentreprenør innen samferdselsrelatert infrastruktur.

NRC Group ASA har hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo, i tillegg til ni regionskontorer i Norge og Sverige. Gruppen sysselsetter ca. 630 personer og hadde en samlet omsetning på 1,97 milliarder norske kroner i 2016. NRC Group er notert på Oslo Børs under tickerkode «NRC». Selskapet ledes av konsernsjef Øivind Horpestad.

www.nrcgroup.com

Abonner

Multimedia

Multimedia