NRC Group skal klargjøre Söderåsbanen i Skåne for persontrafikk

Report this content

NRC Group i Sverige er tildelt en kontrakt til en verdi på 221 millioner svenske kroner for jernbanetekniske arbeider på Söderåsbanen i vekstregionen Skåne. Banen brukes i dag til godstrafikk. Strekningen skal nå rustes opp og klargjøres for persontrafikk fra desember 2021. 

-       Skåne har over 1,3 millioner innbyggere, er knutepunkt i Sverige mot Danmark og Europa, og det forventes fortsatt befolkningsvekst i regionen. Vi er derfor svært glade for å være med på å klargjøre Söderåsbanan for persontrafikk. Det vil gi et enkelt, sikkert og miljøvennlig tilbud til pendlere i vestre Skåne, samtidig som vi bidrar til redusert veitrafikk og fremtidsrettet regionsutvikling, sier Øivind Horpestad, konsernsjef i NRC Group.

Kontrakten er en totalentreprise tildelt av Trafikverket og omfatter tjenesteleveranser innen spor, elektro, signal/telekom og grunn.

-       For oss er dette en viktig kontrakt. Vi får benyttet den fulle bredden av våre fag for å sikre en helhetlig og effektiv totalleveranse, nettopp det NRC Group er bygget for å gjøre, legger Horpestad til.

Söderåsbanan er et 38 kilometer langt enkeltspor som går fra Åstorp, gjennom Billesholm, Kågeröd og Svalöv, til Teckomatorp. Arbeidene inkluderer bygging av nye møtespor for å muliggjøre togmøter mellom tog på opptil 650 meter, oppgraderinger som muliggjør for hastighet på 160 kilometer i timen, samt ny plattform og signalarbeider på Teckomatorps stasjon. NRC Group starter opp med sine arbeider i februar 2019 med planlagt ferdigstillelse i Oktober 2021.

Det foreligger en ti dagers frist til å registrere eventuelle klager på tildelingen, og en endelig signering av kontrakt kan først skje i etterkant av denne perioden.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med;

Konsernsjef NRC Group, Øivind Horpestad, telefon: +47 91 00 06 26.

Daglig leder NRC Sweden AB, Lars Öhman, telefon: +46 703-08 89 11.

Om NRC Group:

NRC Group er Nordens største entreprenør innen banerelatert infrastruktur, med sterk tilstedeværelse i Norge, Sverige og Finland. Selskapet er en totalleverandør av banerelaterte tjenester, i tillegg til å levere tjenester til all transportrelatert infrastruktur som vei, havn, kai, broer og tunneler. Tjenestene inkluderer prosjektering, grunnarbeid, sporarbeid, sikkerhet, elektro, telecom og signal samt miljøtjenester som sanering og gjenvinning.

NRC Group har hatt en betydelig vekst siden oppstarten i 2011, og er i dag den ledende entreprenør innen baneinfrastruktur i Norden. NRC Group har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, i tillegg til regionskontorer i Norge, Sverige og Finland. Selskapet omsetter for rundt 6 milliarder og sysselsetter cirka 2 450 medarbeidere. NRC Group er notert på Oslo Børs under tickerkode «NRC» og ledes av konsernsjef Øivind Horpestad.

www.nrcgroup.com

Abonner

Multimedia

Multimedia