NRC Group skal rehabilitere Hovedkaia på Herøya for Yara

NRC Group er tildelt en kontrakt fra Yara for grunnarbeid i forbindelse med rehabilitering av Hovedkaia på Herøya kaianlegg i Porsgrunn.

Kontrakten har en verdi på 38 millioner kroner og skal utføres av NRC Groups norske datterselskap.

«Vi er både glade og stolte over at Yara, som en svært profesjonell og krevende kunde, har valgt oss til å gjennomføre dette oppdraget. Det har i mange år vært problemer med erosjon og utvasking under Hovedkaia på Herøya og vi i NRC Group skal nå bruke vår kompetanse for å redusere faren for overbelastning på dette kaianlegget i Porsgrunn», sier Geir Nilsen, daglig leder i NRC Norge. «NRC Groups datterselskap har spesialistkompetanse innen dette faget og har utført mange lignende oppdrag tidligere», fortsetter Nilsen.

For å sikre bakenforliggende konstruksjoner og forhindre utrasing, skal det bygges en ny spuntvegg på ca. 175 meter langs kaifronten. I tillegg skal det støpes ny kaifront og lages åpninger i dagens kaidekke for oppfylling bak spunten.

Arbeidet påbegynnes denne måneden og prosjektet ventes ferdigstilt i februar 2019.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med;
Konsernsjef NRC Group, Øivind Horpestad, telefon: +47 91 00 06 26.

Om NRC Group:

NRC Group er en ledende entreprenør innen baneinfrastruktur i Norge og Sverige. Selskapet er en totalleverandør av alle typer tjenester knyttet til banerelatert infrastruktur, herunder grunnarbeid, sporarbeid, sikkerhet, elektro, tele og signal. Selskapet jobber med jernbane, t-bane, trikkeanlegg og annen nærliggende infrastruktur. NRC Group har hatt en betydelig vekst siden oppstarten i 2011, og har en visjon om å bli Nordens ledende grunn- og baneentreprenør.

NRC Group ASA har hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo, i tillegg til ni regionskontorer i Norge og Sverige. Gruppen sysselsetter ca. 600 personer og hadde en samlet omsetning på 1,97 milliarder norske kroner i 2016. NRC Group er notert på Oslo Børs under tickerkode «NRC». Selskapet ledes av konsernsjef Øivind Horpestad.

www.nrcgroup.com

Abonner

Multimedia

Multimedia