NRC Group skal være med å bygge fremtidens digitale jernbanenett

NRC Group har inngått avtale om kjøp av Fibertech, og sikrer med det spesialkompetanse innen utbygging av fibernett. Fibernettet er en viktig del av fremtidens digitale jernbane, og Fibertech vil styrke NRC Groups konkurranseevne som totalleverandør innen jernbaneutbygging.

Selskapet er spesialisert på legging av fiber, og har Bane Nor som sin største kunde. Selskapet leverer i tillegg en rekke fiberrelaterte produkter og tjenester til ulike entreprenører innen infrastruktur.

-       Fiber er fremtiden også for jernbanen, sier konsernsjef i NRC Group Øivind Horpestad.

-       Teknologien vil være en viktig del av mange større jernbaneprosjekter fremover. I tillegg er det en rekke andre t-bane-, vei- og tunnelprosjekter hvor sikkerhets- og styringssystemene baseres på fiber, fortsetter Horpestad.

Bane Nor står midt oppe i det største digitaliseringsprosjektet i Norge, med utbygging av et fibernett på 5,000 kilometer som skal sikre tilstrekkelig datakapasitet på jernbanens transmisjonsnett. Det nye nettet er nødvendig for at jernbanen skal kunne ta i bruk både eksisterende og fremtidens teknologier. En slik teknologi er det nye felleseuropeiske signal- og trafikkstyringssystemet ERMTS, som skal stå ferdig innen 2030.

-       Det nye fibernettet blir hovedpulsåren i den digitale jernbanen. Med Fibertech som del av gruppen vil NRC Group ta del i digitaliseringen av den norske jernbanen, fortsetter konsernsjefen. Her bygger vi viktig kapasitet og kompetanse for de store oppgavene som kommer innen samferdsel.

-       Det er knapt noe samfunnsprosjekt i Norge som har større potensial for digitalisering enn jernbanen. Det gleder vi oss til å være med på, forteller en entusiastisk Horpestad.

Fibertech har siden oppstarten i 2003 etablert seg som et av de ledende selskapene i Norge innen fiberlegging mot jernbane. Selskapet besitter kompetanse og har lang erfaring innen utbygging av fiberoptiske nettverk, og kan tilby alt fra planlegging til ferdig utbygde fibernett. Selskapet er spesialist på blåsing/ fløting av fiberkabel, og utfører ofte lange strekk om gangen.

-       Vi er utrolig glade over å bli en del av NRC Group, og vi skal være med videre og utvikle dette til å bli en markedsledende aktør innen fiber og bane også i fremtiden. Som en del av transaksjonen går vi jo inn på eiersiden i NRC Group. NRC Group vil gi oss en langt sterkere ryggrad til å kunne håndtere den vekst vi står fremfor. Det er mye ugjort langs den norske jernbanen. Jeg er overbevist om at vi i Fibertech sammen med alle de ansatte i NRC Group med spesialkompetansen innen signal, elektro og telekom har de beste forutsetninger for å levere gode prosjekter, sier Bård Thuve i Fibertech.

NRC Group kjøper 100% av aksjene i Fibertech fra selskapets grunnleggere og nøkkelansatte. Kjøpesummen på 61,5 millioner kroner vil bli gjort opp i en kombinasjon av kontanter og nye aksjer i NRC Group. Kjøpet ventes å være endelig gjennomført i løpet av oktober 2017. Fibertech vil bli organisert i et eget selskap under NRC Norge.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med;
CEO Øivind Horpestad, telefon: +47 91000626 

Om NRC Group ASA
NRC Group er en ledende Nordisk bane- og grunnentreprenør. Selskapet leverer sporbaserte infrastrukturtjenester, herunder grunnarbeid, sporarbeid, sikkerhet, elektro, telekom, og signal. NRC Group er notert på Oslo Børs under børskode NRC. Selskapet har rundt 600 ansatte og omsatte i 2016 for to milliarder kroner. Konsernet ledes av Øivind Horpestad. For mer informasjon, se www.nrcgroup.com.

Om Fibertech AS
Fibertech er en entreprenør spesialisert innen utbygging av fiberoptiske nettverk i Norge. Selskapet tilbyr alt fra planlegging til ferdig utbygde fibernett, og utfører omfattende kabelarbeid langs jernbane på oppdrag fra Bane Nor, samt ulike entreprenører innen infrastruktur og telekomvirksomheter. For mer informasjon, se www.fibertech.no.

Om oss

Om NRC Group:NRC Group er en ledende leverandør av infrastruktur i Norden med en sterk posisjon i Norge, Sverige og Finland. I Norge har selskapet tre divisjoner innen anlegg, bane og miljø. Selskapet er en totalleverandør innen jernbanerelaterte løsninger og leverer i tillegg infrastruktur til havner, kaier og broer. Miljødivisjonen utfører prosjekter for å sikre en bærekraftig opprydning og utbygging. NRC Group har hatt en betydelig vekst siden oppstarten i 2011, og er i dag den ledende entreprenør innen baneinfrastruktur i Norden. NRC Group har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, i tillegg til regionskontorer i Norge, Sverige og Finland. Selskapet omsetter for rundt 6 milliarder og sysselsetter cirka 2 000 medarbeidere. NRC Group er notert på Oslo Børs under tickerkode «NRC» og ledes av konsernsjef Henning Olsen.

Abonner