NRC Group tildelt kontrakt for samferdselsprosjekt i Sverige

Report this content

NRC Group er tildelt en kontrakt fra Trafikverket i Sverige for bygging av ny hovedvei på strekningen Säckebäck-Varekil.

NRC Group er tildelt en kontrakt fra Trafikverket i Sverige for bygging av ny hovedvei på strekningen Säckebäck-Varekil. Veistrekningen ligger på øykommunen Orust, nord for Gøteborg. Kontrakten har en verdi på rundt 118 millioner svenske kroner og skal utføres av NRC Groups svenske datterselskap.

Den nye veien blir omtrent tre kilometer lang og vil erstatte en strekning på Väg 160 som i dag er smal og uoversiktlig. Den gamle veien skal fortsatt brukes for lokaltrafikk til og fra eiendommer, samt for syklende og gående.

«Vi er godt fornøyd med denne kontrakten og ser frem til å bidra til økt trafikksikkerhet og fremkommelighet for bilister, syklister og gående på Orust,» sier Daniel Petterson, daglig leder for NRC Group i Sverige. «Prosjektet innebærer en betydelig forbedring av en viktig veistrekning for pendlertrafikken til og fra fastlandet», fortsetter Pettersson. 

Arbeidet skal etter planen starte opp i mars i år, med forventet ferdigstillelse i april 2020.  

Tildelingen er gjenstand for en 10-dagers klagefrist, og en endelig signering av kontrakten kan først skje etter utløpet av denne perioden.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med;

Konsernsjef NRC Group, Øivind Horpestad, telefon: +47 91000626

Daglig leder NRC Sverige, Daniel Pettersson, telefon: +46 (0)725 44 50 50

Om NRC Group:

NRC Group er en ledende entreprenør innen infrastruktur i Norge og Sverige. Selskapet er en totalleverandør av alle typer tjenester knyttet til samferdselsrelatert infrastruktur, herunder grunnarbeid, sporarbeider, sikkerhet, elektro, tele og signal. Selskapet jobber med jernbane, t-bane, trikkeanlegg og annen nærliggende infrastruktur. NRC Group har hatt en betydelig vekst siden oppstarten i 2011, og er i dag en av Nordens ledende innen sitt segment. 

NRC Group ASA har hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo, i tillegg til ni regionskontorer i Norge og Sverige. Gruppen sysselsetter ca. 600 personer og hadde en samlet omsetning på 1,97 milliarder norske kroner i 2016. NRC Group er notert på Oslo Børs under tickerkode «NRC». Selskapet ledes av konsernsjef Øivind Horpestad.

www.nrcgroup.com

Abonner