NRC GROUP TILDELT KONTRAKT PÅ 34 MILLIONER I SVERIGE

Report this content

Svenske Trafikverket har tildelt NRC Sverige AB, et heleid eid selskap av NRC Group ASA, en kontrakt for sporrelatert arbeid utenfor Norrköping i Sverige. Kontrakten er verdsatt til om lag 34 millioner kroner.

Oppdraget som NRC Group skal utføre innebærer flytting og utskifting av sporveksler, med tilhørende signalkiosk, infrastruktur for signal, elektro og telekommunikasjon samt nye transformatorer. Prosjektet er lokalisert ved Fiskeby ved Norrköping, og er en del av Sødra Stambanen på linjen mot Eksund. Kontrakten er en generalentreprise der NRC Group er hovedleverandør og står ansvarlig for hele tjenestespekteret fra prosjektledelse og baneteknikk til grunnarbeider. 

-       Dette er den fjerde større kontrakten vi vinner i Sverige i år, og niende for hele konsernet, sier Øivind Horpestad, administrerende direktør i NRC Group. Det har gitt oss en veldig hyggelig start på året.

-       Den økte aktiviteten stiller også større krav til oss og vår prosjektorganisasjon. Kvalitet i leveransene er og blir det viktigste for oss, legger Horpestad til.

Arbeidet vil ta omtrent åtte måneder å utføre, med planlagt oppstart i april 2018.

Frist for andre tilbydere å innlevere klage er 10 dager fra i dag, og formell avtale kan tidligst skje etter denne perioden.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med;
Konsernsjef NRC Group, Øivind Horpestad, telefon: +47 910 00 626

Om NRC Group:

NRC Group er en ledende entreprenør innen baneinfrastruktur i Norge og Sverige. Selskapet er en totalleverandør av alle typer tjenester knyttet til banerelatert infrastruktur, herunder grunnarbeid, sporarbeid, sikkerhet, elektro, tele og signal. Selskapet jobber med jernbane, t-bane, trikkeanlegg og annen nærliggende infrastruktur. NRC Group har hatt en betydelig vekst siden oppstarten i 2011, og har en visjon om å bli Nordens ledende grunn- og baneentreprenør.

NRC Group ASA har hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo, i tillegg til ni regionskontorer i Norge og Sverige. Gruppen sysselsetter ca. 630 personer og hadde en samlet omsetning på 2,4 milliarder norske kroner i 2017. NRC Group er notert på Oslo Børs under tickerkode «NRC». Selskapet ledes av konsernsjef Øivind Horpestad.

www.nrcgroup.com

Abonner

Multimedia

Multimedia