NRC Group tildelt rekordstor kontrakt for InterCity-utbyggingen på Vestfoldbanen

Report this content

Bane NOR har tildelt NRC Group kontrakt på 793 millioner kroner for jernbanetekniske arbeider i forbindelse med nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker.

Kontrakten omfatter alle jernbanetekniske arbeider, med unntak av signalarbeider, for 13,6 km dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand, til Barkåker nord for Tønsberg.

Dette er en av de første gangene det gjennomføres en så stor totalentreprise for alle jernbanetekniske fag i Norge.

-  NRC Group har systematisk posisjonert seg for veksten i jernbaneinvesteringer i Norge. Tildelingen av denne store totalentreprisen innenfor jernbanetekniske fag i Norge i konkurranse med norske og europeiske aktører synliggjør vår kompetanse og konkurransedyktighet i markedet.

Nytt dobbeltspor skal legge til rette for flere tog mellom Oslo og Tønsberg for å gi de reisende en bedre og mer effektiv hverdag når det åpnes for trafikk i 2024.

- Vi ser fram til å bidra til byggingen av ny bærekraftig infrastruktur mellom Nykirke og Barkåker.  

Prosjekteringsarbeidet er forventet å påbegynne fjerde kvartal 2019. Oppstart på utbygging er forventet i 2022 med sluttføring i 2024.

Tildelingen av kontrakten er gjenstand for en 10-dagers klagefrist. Endelig signering av kontrakten kan først skje etter utløpet av denne perioden.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med;
 

Konsernsjef NRC Group, Henning Olsen, telefon: +47 91 74 15 92.

Daglig leder, NRC Norge AS, Hans Olav Storkås, telefon: +47 90 12 27 44
 

Om NRC Group:

NRC Group er Nordens største entreprenør innen banerelatert infrastruktur, med sterk tilstedeværelse i Norge, Sverige og Finland. Selskapet er en totalleverandør av banerelaterte tjenester, i tillegg til å levere tjenester til all transportrelatert infrastruktur som vei, havn, kai, broer og tunneler. Tjenestene inkluderer prosjektering, grunnarbeid, sporarbeid, sikkerhet, elektro, telecom og signal samt miljøtjenester som sanering og gjenvinning.

NRC Group har hatt en betydelig vekst siden oppstarten i 2011, og er i dag den ledende entreprenør innen baneinfrastruktur i Norden. NRC Group har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, i tillegg til regionskontorer i Norge, Sverige og Finland. Selskapet omsetter for rundt 6 milliarder og sysselsetter cirka 2 450 medarbeidere. NRC Group er notert på Oslo Børs under tickerkode «NRC» og ledes av konsernsjef Henning Olsen.

www.nrcgroup.com

Abonner

Multimedia

Multimedia