NRC Group vinner sin første vedlikeholdskontrakt for jernbane

Report this content

NRC Group har vunnet en vedlikeholdskontrakt for Hallsberg terminal i Sverige. Dette er NRC Groups første kontrakt innen segmentet «løpende vedlikehold», som innebærer et løpende vedlikeholdsansvar for en eller flere jernbanestrekninger. Kontrakten har en varighet på fem år med opsjon på ytterligere to år.

Kontrakten er tildelt av Trafikverket i Sverige og har en estimert verdi på ca. 357 millioner svenske kroner. NRC Group vil stå for inspeksjoner, forebyggende vedlikehold og korrektive tiltak på banestrekningene de neste årene.

«Denne kontrakten er veldig viktig for oss. Med denne tar vi steget inn i vedlikeholdsmarkedet, som åpner et nytt, stort og spennende markedssegment for oss i Sverige. I tillegg vil vi høste verdifull erfaring og referanser knyttet til vedlikehold, et område vi forventer at Bane NOR vil konkurranseutsette i Norge i årene som kommer. Her i Norge har man jo fremdeles ikke satt ut denne type kontrakter til private aktører», sier administrerende direktør Øivind Horpestad.

Vedlikeholdsmarkedet for jernbane i Sverige er estimert til ca. 5 milliarder svenske kroner årlig.

«Til nå har NRC Group fokusert på nyprosjekt, fornyelse og rehabilitering. Vår satsning fremover vil i tillegg inkludere de lange vedlikeholdskontraktene. Selve arbeidet starter først om ett års tid, slik at entreprenøren skal ha tilstrekkelig tid til å rigge seg for oppgaven. Nå starter vi arbeidet med rekruttering, og vi regner med å ansette 25 – 30 nye medarbeidere i Sverige, som vil ha fast base langs strekningen», sier Øivind Horpestad.

«Vi er selvsagt både stolte og glade over at Trafikverket valgte NRC Group til denne jobben. Vi har hatt et utmerket samarbeid med Trafikverket i mange år, og gleder oss til å komme i gang», avslutter en fornøyd Øivind Horpestad.

Hallsberg Banegård er en av Nord-Europas største terminaler for godshåndtering, og et strategisk viktig knutepunkt for Trafikverket. Hallsberg er senter for all godstrafikk på spor i Sverige, og som del av Vestlenken en hovedåre for godstrafikken mellom Värmland og Norge. I tillegg til selve terminalen omfatter kontrakten flere delstrekninger ut fra Hallsberg.

Tildelingen er gjenstand for en 10-dagers klagefrist, og en endelig signering av kontrakten kan først skje etter utløpet av denne perioden.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med;
Konsernsjef NRC Group, Øivind Horpestad, telefon: +47 91000626

Om NRC Group:

NRC Group er en ledende entreprenør innen baneinfrastruktur i Norge og Sverige. Selskapet er en totalleverandør av alle typer tjenester knyttet til banerelatert infrastruktur, herunder grunnarbeid, sporarbeid, sikkerhet, elektro, tele og signal. Selskapet jobber med jernbane, t-bane, trikkeanlegg og annen nærliggende infrastruktur. NRC Group har hatt en betydelig vekst siden oppstarten i 2011, og har en visjon om å bli Nordens ledende grunn- og baneentreprenør.

NRC Group ASA har hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo, i tillegg til ni regionskontorer i Norge og Sverige. Gruppen sysselsetter ca. 630 personer og hadde en samlet omsetning på ca. 2,4 milliarder norske kroner i 2017. NRC Group er notert på Oslo Børs under tickerkode «NRC». Selskapet ledes av konsernsjef Øivind Horpestad.

www.nrcgroup.com

Abonner

Multimedia

Multimedia