Rekordår for NRC Group

Report this content

NRC Group fortsatte sin sterke utvikling med rekordomsetning og økt lønnsomhet i fjerde kvartal. Nå varsler selskapet utbytte. Omsetning for 2017 sett mot 2016 endte opp 20 prosent mens EBITDA-resultatet økte med hele 47 prosent.

-       Vi har stått på for fullt gjennom hele 2017, og det viser seg i gode tall for både året og for fjerde kvartal, sier konsernsjef i NRC Group, Øivind Horpestad. Vi i NRC Group har i flere år hatt en klar strategi om vekst og konsolidering. Vi har levert på den strategien, noe som viser seg på topp-linjen og ikke minst i økt lønnsomhet drevet av god prosjektgjennomføring.

Ordreinngangen for fjerde kvartal var 616 millioner kroner, og ordreboken var på over 2,4 milliarder kroner ved utgangen året, en økning på 72 prosent gjennom 2017. Den sterke utviklingen har fortsatt inn i 2018 med seks annonserte kontrakter så langt, og hvorav den største er på mer enn 400 millioner kroner for oppgradering av Sporveiens trikkebase på Holtet i Oslo. Dette er den største kontrakten vunnet noensinne av NRC Group i Norge.

-       Anbudsaktiviteten på jernbane i Norge ble i 2017 rammet av omstruktureringen av Jernbaneverket til Bane NOR, samt manglende bevilgninger til vedlikehold av bane i påvente av ny NTP. Vi så tidlig en risiko for dette, og gjennom gode oppkjøp og vår sterke posisjon i Sverige var vi godt forberedt. Resultatet er en rekordhøy ordrebok ved årsslutt og en veldig god inngangshastighet i 2018, ikke minst i lys av at bevilgningen til bane og infrastruktur er på rask vei opp i Norge og Sverige, fortsetter Horpestad.

-       At vi oppnår de resultater vi gjør på tross av et vanskelig 2017 i Norge skyldes først og fremst meget engasjerte og dyktige medarbeidere. Nå som det norske markedet er tilbake må vi jo innrømme at vi er positive til tiden som kommer, supplerer han.

NRC Group har gjennomført fire oppkjøp i 2017, hvorav det siste, Fibertech AS, ble gjennomført i fjerde kvartal. Transaksjonen styrker NRC Groups kompetanse og kapasitet innen en rekke områder, inkludert grunnarbeider, med spesialisering på transportinfrastruktur og fiberlegging. Konsernets posisjon foran store anbud og oppdrag i kjernemarkedet er gjennom kjøpene blitt ytterligere styrket, samtidig som oppkjøpene gir konsernet fleksibilitet til å utnytte kapasiteten på et bredere spekter av transportinfrastrukturprosjekter.

-       Vi har allerede kapitalisert på disse oppkjøpene i form av nye og større kontrakter. Et godt eksempel er kontrakten for Sporveien på Holtet der vi skal bruke hele vår kompetansebredde.

-       Vi har en solid og god grunnmur, og huset er i ferd med å reise seg. Vi vil utvikle oss videre for å møte fortsatt vekst i våre kjernemarkeder. Vi har stort fokus på organisk vekst, men vi vil samtidig fortsette å være en konsolidator. Vi mener det fremdeles er gode muligheter for spennende kjøp i markedet, konkluderer Øivind Horpestad i NRC Group.

Statsbudsjettene for både Norge og Sverige er nylig lagt frem, og i begge land er det stor vilje til å satse på samferdselsrelatert infrastruktur gjennom økte investeringer. NRC-konsernet er fortsatt unikt posisjonert for å dra nytte av det sterke makrobildet, og akter å videreføre sin strategi om å være en konsolidator i industrien.

NRC Group hadde inntekter på 673,8 millioner kroner i kvartalet, en økning på 22 prosent sammenlignet med fjerde kvartal 2016. EBITDA var 47,2 prosent opp og endte på 69,7 millioner kroner sammenlignet med 47,4 millioner kroner i samme periode i fjor. Dette tilsvarte en EBITDA-margin på 10,4 prosent (8,6 prosent). Dette er godt levert i et sesongmessig roligere fjerde kvartal, som i tillegg ble preget av tidlig snø i Sverige og noen prosjekter som måtte utsettes til våren.

Gruppens omsetning for hele 2017 steg med 20 prosent til nesten 2,4 milliarder kroner, og EBITDA-marginen var på solide 9,7 prosent (7,7 prosent i 2016). Styret i NRC Group foreslår å dele ut 1,75 kroner per aksje i utbytte for 2017.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med;
Konsernsjef NRC Group, Øivind Horpestad, telefon: +47 91000626
Finansdirektør NRC Group, Dag Fladby, telefon: +47 90891935.

Om NRC Group:

NRC Group er en ledende entreprenør innen baneinfrastruktur i Norge og Sverige. Selskapet er en totalleverandør av alle typer tjenester knyttet til banerelatert infrastruktur, herunder grunnarbeid, sporarbeid, sikkerhet, elektro, tele og signal. Selskapet jobber med jernbane, t-bane, trikkeanlegg og annen nærliggende infrastruktur. NRC Group har en visjon om å bli Nordens ledende grunn- og baneentreprenør

NRC Group ASA har hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo, i tillegg til ni regionskontorer i Norge og Sverige. Gruppen sysselsetter ca. 620 personer og hadde en samlet omsetning på 2,37 milliarder norske kroner i 2017. NRC Group er notert på Oslo Børs under tickerkode «NRC». Selskapet ledes av konsernsjef Øivind Horpestad.

www.nrcgroup.com

Abonner

Multimedia

Multimedia